Форумите – възможност за финансови измами

Общественото мнение може да бъде манипулирано по много начини, но един от много добрите начини за това са интернет форумите. Много често във форумите с финансова насоченост мошеници публикуват фалшиви сведения или лъжливи прогнози с цел да постигнат някаква своя цел. Като изключим факта, че по-голямата част от информацията, отзивите и мненията във форумите са [...]

Избор на акции по време на криза

По време на криза акциите често се подценяват като възможност за инвестиция. И това не е случайно – неоспорим факт е, че по време на криза акциите много често снижават своята цена. Също толкова неоспорим обаче е и фактът, че цените на акциите започват да се възстановяват доста преди края на рецесията. С други думи, [...]

Колебливите акции

Предполагам, всички сте чели информация за това, как акциите на тази или онази фирма качват или пък свалят цената си и логично сте си задавали въпроса, кои са причините за колебанията в цените на акциите. Най-общо можем да ги определим така – динамиката на търсене и предлагане, която е пряко свързана с финансовите отчети на [...]

Професия трейдър

Днес ще обърнем поглед към друг основен термин във финансите – трейдър. Що за явление е това и има ли място в родната ни финансова почва. Най-популярно казано, това е участник на финансовия пазар, който реализира сделки с една-единствена цел – печалба. Трейдърът (от английски trader) търгува на финансовия пазар – купува или продава – [...]

Инвестиционен портфейл

Досега неколкократно съм споменавал съчетанията инвестиционен портфейл, финансов портфейл. И ето че дойде моментът популярно да обясним що е то инвестиционен портфейл и какви видове финансови портфейли съществуват. Накратко това се ценни книжа и други активи, събрани на едно място за постигане на определени цели. Един инвестиционен портфейл може да съдържа всякакви активи – от [...]