Материалните активи – начин за съхранение на капитала

Материалните средства, или така наречените реални активи, могат да бъдат един добър начин за съхранение на капитала, особено по време на криза, но имат свои специфични плюсове и минуси, които трябва да се имат предвид. Материалните активи могат да бъдат движими (златото, различни предмети с колекционерска стойност) и недвижими (къщи, земи, апартаменти). Това всъщност е и съществената разлика между цифровите активи (акциите) и реалните – реалните винаги имат материално, физическо изражение. Което ги прави и особено актуални по време на криза. Има обаче определени обстоятелства, които трябва да имаме предвид, когато инвестираме в материални активи. За златото и за това, че то е един от най-надеждните начини за съхранение на капитала, вече съм говорил в друга своя статия. Но инвестицията в злато има своите недостатъци, с които трябва да сте наясно. И те са рисковете при съхранението и невъзможността да получавате дивиденти от тази своя инвестиция. Недвижимите имоти са друг вид инвестиция, също доста надеждна по време на криза. И тук веднага трябва да отбележим, че за разлика от инвестицията в злато, тази инвестиция може да носи реален паричен поток под формата на наем. Факт, който прави подобни инвестиции привлекателни за инвеститори, търсещи постоянен приток на пари. Недостатъците на подобен род инвестиции са постоянните грижи около имота и фактът, че недвижимите имоти са силно неликвидни инвестиции, т.е бързото им превръщане в пари не винаги е лесно. Предметите с колекционерска стойност също могат да бъдат един много добър начин за запазване на капитала, но при тях се изисква значителна компетентност, тъй като пазарът на такива предмети е достатъчно специфичен и определянето на реална стойност на даден предмет никак не е лесна работа. Както виждате, инвестицията в различни материални активи има своите минуси и плюсове, затова, ако решите да се захванете с това, е добре да ги претеглите, за да се убедите, че определена инвестиция е най-добрият вариант за вас.

 

Форумите – възможност за финансови измами

Общественото мнение може да бъде манипулирано по много начини, но един от много добрите начини за това са интернет форумите. Много често във форумите с финансова насоченост мошеници публикуват фалшиви сведения или лъжливи прогнози с цел да постигнат някаква своя цел. Като изключим факта, че по-голямата част от информацията, отзивите и мненията във форумите са добронамерени и правдиви, не бива да изключваме и вероятността, че авторът на отзива използва форума като възможност да манипулира общественото мнение в изгодна нему посока. Как форумът може да стане инструмент за финансова измама? Мошеникът примерно може да публикува фалшива информация за това, как в съвсем близко време цените на акциите на дадена фирма рязко ще вдигнат своята цена и да подкрепи твърдението си с наглед доста правдоподобни аргументи, които обаче трудно могат да бъдат проверени. Манипулирайки така, цените наистина може да се вдигнат за известно време изкуствено поради изкуствено завишения интерес, но както и друг път е ставало дума, във финансовата търговия, нещата много бързо заемат справедливото си място. Междувременно обаче, купувайки и продавайки навреме, мошеникът може да се облагодетелства много. Възможен е обратен вариант – някой, който иска да се възползва от падащите цени на акциите на дадена компания, може да публикува негативна информация за фирмата, сривайки доверието на инвеститорите в нея, а оттам и цените на акциите. Затова филтрирайте информацията във форумите! Не оспорвам, че там може да се намери и се намира много полезна информация, но ако информацията е прогнозна за цени, бъдете много внимателни и не вярвайте на всекиго.

Избор на акции по време на криза

По време на криза акциите често се подценяват като възможност за инвестиция. И това не е случайно – неоспорим факт е, че по време на криза акциите много често снижават своята цена. Също толкова неоспорим обаче е и фактът, че цените на акциите започват да се възстановяват доста преди края на рецесията. С други думи, когато кризата свършва и икономиката започва да набира скорост, акциите вече са започнали да покачват цената си. Така или иначе, покупката на акции си е рисково занимание, а още по-рисково е то по време на криза. Затова днес ще се опитам да ви ориентирам на какво да обърнете внимание при подбор на акции по време на криза. Ако решите да купите акции – щателно ги анализирайте. Предварителният анализ на акциите е задължителен по принцип, но още по-необходим е той във време на икономическа нестабилност. Най-слабо рисковата стратегия при подбор на акции се изразява в закупуването на акции, чиято цена е по-ниска от стойността на дълготрайния актив, с който е обезпечена всяка една акция. Купувайки акции с цена, по-ниска от стойността на дълготрайните активи, вие се застраховате от неблагоприятни последици. По време на криза работата в компанията може да намалее, а оттам – и печалбите. А когато паричните потоци и производството намаляват, то стойността на компанията е всичко останало – земя, оборудване, инвентар, т.е. основните дълготрайни активи. Ако стойността на всички тези неща е по-висока от пазарната капитализация, то акциите са много привлекателни и вероятно не са надценени. Ето такива акции трябва да купувате по време на криза.

Колебливите акции

Предполагам, всички сте чели информация за това, как акциите на тази или онази фирма качват или пък свалят цената си и логично сте си задавали въпроса, кои са причините за колебанията в цените на акциите. Най-общо можем да ги определим така – динамиката на търсене и предлагане, която е пряко свързана с финансовите отчети на компаниите, техническите им нововъдения, а понякога и с психологията или предчувствията на трейдъра. Търсенето е факт, когато брокерите и инвеститорите искат да купуват евтино, очаквайки скок в цената на акциите на дадена фирма, след което да продават скъпо. А предлагането се увеличава, когато трейдърите и техните клиенти очакват падане на цените – тогава те искат да продадат скъпо, а след това да купят евтино. Това е и основната причина за изменението на цените на акциите – тая постоянна надпревара между очакващите поскъпване брокери, наричат ги бикове, и тези, които чакат спад в котировките на акциите – тях пък наричат мечките. Както е известно, борещите се мечка и бик са символ на борсовия пазар. Така описани, причините за покачването и намаляването на котировките на акциите е доста разбираемо и популярно, но ако искаме да сме изчерпателни, ще е добре да обясним защо все пак трейдъри и инвеститори променят своето отношение към фирмите емитенти и съответно към акциите. На първо място това са финансовите отчети на компаниите– трейдърите веднага реагират на оповестените резултати. И цените на акциите се променят в зависимост от това, дали резултатите са положителни или отрицателни. Психологията и очакванията на трейдърите също играят важна роля за промените на цените – често брокерските предчувствия могат да обрънат положението на пазара на акции. В крайна сметка обаче нещата си идват на мястото и в по-дълосрочен план реалните финансови резултати на компанията и прогнозите за развитието й са най-определящи за котировките на акциите.

Професия трейдър

Днес ще обърнем поглед към друг основен термин във финансите – трейдър. Що за явление е това и има ли място в родната ни финансова почва. Най-популярно казано, това е участник на финансовия пазар, който реализира сделки с една-единствена цел – печалба. Трейдърът (от английски trader) търгува на финансовия пазар – купува или продава – като за това използва собствени средства или пък се явява официален представител на свой клиент и използва негови средства. Трейдърът продава или купува ценни книжа, валута, облигации и акции. За целта той трябва да има необходимата компетентност и финансов нюх, за да може правилно да анализира информацията, която постъпва, както и бързо и адекватно да реагира на постоянните изменения на пазара. Ако трябва да класифицираме най-общо финансовите брокери, можем да ги разделим в следните две основни категории: професионални трейдъри и трейдъри любители. Към професионалните трейдъри се числят хората с професионално икономическо образование, също така и работещите в инвестиционни фондове, центрове за финансови анализи, банки и брокерски фирми, а също така и професионални трейдъри, работещи със свои собствени финанси. Трейдърите любители са най-еклектичната и многобройна група. В нея влизат хора с различен образователен ценз, различно социално положение и различен начин на живот. Обикновено за тях търговията с ценни книжа се явява допълнително занимание, а не основно, и това, което ги обединява, е голямата им страст към финансовите операции и любовта към риска. От тази група, на любителите, често има движение в посока към професионалистите, защото с течение на времето любителите трупат опит, финансова компетентност, а не рядко – и образование.

Инвестиционен портфейл

Досега неколкократно съм споменавал съчетанията инвестиционен портфейл, финансов портфейл. И ето че дойде моментът популярно да обясним що е то инвестиционен портфейл и какви видове финансови портфейли съществуват. Накратко това се ценни книжа и други активи, събрани на едно място за постигане на определени цели. Един инвестиционен портфейл може да съдържа всякакви активи – от злато и недвижими имоти до акции и опции. А съдържанието зависи основно от това, каквиели си поставя конкретният инвеститор. Има консервативни инвеститори, които обикновено инвестират в по-дългосрочен план – с по-малки рискове, но и с по-малки печалби. Има и рискови играчи, които инвестират краткосрочно – с доста по-големи рискове, но и със съответстващите на размера на риска доста по-високи печалби. Пример за финансов портфейл: 45 % облигации, 35 % акции и 20% други – примерно валута, злато, недвижими имоти. Дадох ви този примерен финансов портфейл в проценти, защото ключов момент, определящ общия риск на портфейла ви, е именно процентното съотношение между различните финансови инструменти. Именно от това съотношение се определят и двата основни вида портфейли – агресивен и консервативен. Агресивният портфейл е по-рисков, но и по-печеливш, основно е съставен от акции и е подходящ за тези, които са склонни да рискуват и са психологически подготвени за постоянните колебания при цените на акциите. Консервативният портфейл, обратно, е по-малко рисков и съответно по-малко печеливш, при него на първо място е безопасността, съставен е предимно от облигации и други слабо рискови финансови инструменти. И тук е моментът да въведем друго основно понятие, пряко свързано с темата на днешния материал – диверсификация. Диверсификацията на финансов портфейл е разпределението на активите между разнообразни финансови инструменти с цел намаляването на риска. Принципът е прост – не се слагат всички яйца в една кошница, защото знаете, ако падне кошницата, какво се случва.

Мур Стивънс Булмар – нашият ключов партньор

Помолиха ни да напишем отзив за отношенията си с въпросната компания, ние решихме да напишем препоръка 🙂

Мур Стивънс Булмар е консултантска, счетоводна и одиторска компания, създадена през 1996г. от Емил Попов. Фирмата предлага широка гама от услуги, сред които данъчни консултации, одиторска дейност, пейрол, виртуален офис , доверителни услуги и застрахователно обслужване.

Работим с Булмар от 2003г., и сме много доволни от предоставяните услуги. Там работят истински професионалисти – счетоводители, консултанти и други. С времето успяха да привлекат и най-важните кадри при себе си, а в момента дори си създават нови, чрез създадената от тях школа за счетоводители „Булмар Колидж”.

Наскоро Мур Стивънс Булмар се присъедини към глобалната счетоводна компания Kreston International и съответно промени името си на Крестън Булмар. Качеството на услугите обаче, далеч не е променено, а си остава може би най-високото в България.
Много пъти сме получавали изключително ценни съвети от г-н Попов и други представители на компанията. Спасявали са ни от толкова проблеми, спестили са ни толкова пари със счетоводната си игра, помагали са ни с правни, одиторски и други консултации.

Без тяхното съдействие нашите финансови начинания и услуги просто не биха могли да сработят на практика. Радвам се, че още в началните си години в бизнеса успяхме да срещнем точно тази фирма и да изградим едно толкова дълготрайно и пълноценно партньорство.

Препоръчваме Мур Стивънс Булмар като един изключително коректен, надежден и сигурен партньор. Можете да се доверите на професионалистите от компанията и да бъдете сигурни, че ще успеят да ви помогнат и за най-трудния проблем в сферата на счетоводството, а и не само.

Да инвестираш в работещ бизнес

Има много неща, в които човек може да вложи парите си. И едно от тях, за което ще поговорим днес,  е покупката на работещ вече бизнес. Как да направим така, че това вложение на парите ни да не се окаже рисково, а напротив – да увеличи вече инвестираните средства и същевременно да ни донесе лично удовлетворение от реализацията на определена бизнес идея? Безопасната покупка на такъв бизнес включва комплекс от определени  мерки, които е добре да не пренебрегвате. Ако сте решили да закупите действащ вече бизнес, преди всичко трябва да наемете квалифицирани специалисти, които да направят точна оценка на състоянието, в което се намира продаваният бизнес – да прегледат всички документи на компанията, в които са описани активите, детайлно да проучат особеностите и принципите на работата във фирмата и изобщо всяка подобност, която може да има някакво отношение към сделката. Само след такъв компетентен и подробен анализ можете да бъдете сигурни, че инвестирате парите си в нещо, което след положени усилия от ваша страна ще ги умножи. Иначе такава сделка има редица предимства. Преди всичко закупуването на готов бизнес ви позволява да започнете работа веднага, при това от началото на печалба – нещо, което в един стартиращ от нулата бизнес е невъзможно. Плюс това в един такъв бизнес вие ще имате много по-голяма възможност да разгърнете потенциала си и да го развивате, като се има предвид, че усилията по поставянето на основите и фундамента вече са положени от някой друг. Сега моментът за такава покупка е много подходящ, защото има огромно разнообразие от бизнеси, които се продават. Не бива обаче да забравяте, че успешността на инвестицията ви зависи от предварителните усилия, които трябва да положите за детайлното проучване на състоянието на купуваната от вас фирма.

Да инвестираме ли в злато?

Както показва световната история, златото винаги е било в категорията на инвестиции с много малка степен на риск – инвестиция, която може да спаси един финансов предприемач, когато има значително снижаване на курса на акции и облигации. След началото на икономическата криза преди няколко години и последвалия всеобщ икономически спад, цената на златото започна да расте трайно и през последните две-три години поставяше все нови и нови рекорди, за да се стигне до незапомнено високите му стойности през 2011 г. Някои финансисти и анализатори правят прогнози, че цената на златото ще продължи да расте, а други смятат, че цените са изкуствено раздути и не е далече моментът, когато цената на драгоценния метал ще се срине рязко надолу. Добра инвестиция ли е златото? Инвестицията в благородния метал има предимства, но има и недостатъци. В докризисния период нивата на доходи от тази инвестиция в сравнение с тези от акции и инвестиционни активи в никакъв случай не бяха забележителни. Към това трябва да се прибави и фактът, че финансовата история помни резки спадове в цената на златото – в началото на 80-те години на миналия век само за година-две цената на тройунция спадна от 900 долара до 300. Към това трябва да добавим и факта, че златото не носи дивиденти – така че то в никакъв случай не е удачен вариант за краткосрочна инвестиция. Като дългосрочна инвестиция обаче златото е един доста добър вариант. Здравата логика сочи, че цената му никога няма да падне до нула, пък и като благороден метал винаги ще поддържа една сравнително висока цена. Плюс това не се влияе от инфлация и политическа конюнктура. Така че златото е добър вариант за инвестиция, но на определен, неголям процент от финансовия ви портфейл.

Основни източници на финансиране

Всеки сериозен бизнесмен знае, че  много важно условие, за да се задържи на повърхността, е неговият бизнес постоянно да расте и да се развива. Което означава по-високи резултати от дейността на фирмата, а те се постигат с увеличаване на ресурсите, използвани в бизнеса – повече работници, повече техника. Увеличението на ресурсите обаче не става с магическа пръчка, за него е нужно финансиране. Обикновено финансирането идва или от печалбите, реализирани от фирмата, или пък от външни източници. Често обаче, още повече в периоди на криза, ситуацията е такава, че печалбите не могат да осигурят едновременно нужните доходи на собствениците на фирмата и разрастването на бизнеса с желаните темпове, за да може да устои на конкуренцията. В такива случаи осигуряването на допълнително финансиране е въпрос, жизнено важен за оцеляването и просперитета на фирмата. Съществуват различни пътища и източници, от които да захраните бизнеса си със свежи пари. Сред тях няма добри и лоши – има такива, които са подходящи за вашия бизнес, и такива, които не са. Основните посоки, от които могат да потекат средства към фирмата ви, са три – кредитор, инвеститор и партньор – и това, по което се различават те, е степента на търговски риск, която са склонни да поемат. Кредиторът е склонен на най-малък риск – той се интересува от вашата идея, но това, което го интересува повече, е имуществото, с което ще обезпечите заема. Инвеститорът е склонен да раздели малко повече от рисковете с вас – той се интересува от идеите ви, но най-много се интересува в бързи срокове да възвърне вложените пари с висока печалба. Партньорът в най-голяма степен е готов да раздели с вас търговския риск, а също така и отговорността и работата за постигането на поставените бизнес цели. И пак повтарям – няма добри и лоши източници на финансиране, има такива, които са уместни или неуместни за вашия бизнес.