Дали девалвацията става неефективна?

Всеки учебник по основи на макроикономиката би ви казал, че понижаването на стойността на националната валута води до по-конкурентни стоки и услуги на световния пазар, с което се повишава търсенето и се стимулира икономическия растеж. Според скорошно проучване на Световната банка обаче, този ефективен инструмент, използван от финансовите министерства и централните банки по света става все по-ненадежден.

devalvationПроведен е анализ в 46 страни, който установява, че от 90-та година насам ефективността на обезценяването на местните валути, при увеличаване на износа и икономическия растеж, е намаляла наполовина. Страни, които са част от световната верига на доставките е по-вероятно да наблюдават спад в ефективността на девалвацията на валутата си. И тъй като те са по-интегрирани в глобалните производствени процеси, обезценяването на валутата им води до подобряване на конкурентоспособността само на част от стойността на готовата за износ продукция. Когато произведените продукти са част от световната верига на доставките, девалвацията в една страна има минимално влияние върху крайната цена на продукта. От направените икономии най-често се възползва международната  компания, която контролира веригата на доставките, без да е наложително да се покачи търсенето в страната с обезценена валута.

Според някои девалвациите, през които мина Китай през последните няколко години, са били именно с цел да рестартират икономиката й. Цифрите показват, че най-голямото свиване в производството там е било през 2009 г.  Тъй като Китай играе огромна роля в световната верига на доставките, това на практика прави икономиката й неподатлива на девалвация.

Диференциация, диверсификация, продуктов микс и пример с фирма Елиаз

Понятия като продуктова диференциация и диверсификация не са познати на всички, а и да са, те често се бъркат, заради сходното им звучене. Днес ще навлезем в сферата на маркетинга и в частност на продуктовата политика, за да изясним какво точно се крие зад всяко от тях. Ще засегнем и въпроса за продуктовия микс, давайки за по-нагледно конкретен пример с фирма Елиаз.

Под диференциация се разбира процеса на разграничаване на даден продукт от останалите на целевия пазара с цел да бъде направен по-привлекателен за таргет групата, към която фирмата се стреми. Този продукт трябва да бъде представен като различен от аналозите на конкурентите. Това значи, че неговите конкурентни предимства трябва да се подчертаят по най-добрия възможен начин пред потребителите, за да се създаде у тях чувство за стойност. Областите на диференциация могат да бъдат цената, качеството, достъпността, функционалността, характеристиките, дизайна или рекламата на продукта. Представянето на такъв продукт пред аудиторията става посредством изключително предложение за продажба, където се изтъкват предимствата му. Като понятие продуктовата диференциация е използвана за пръв път през 1933 г. от Едуард Чембърлин.

ansoff-matrix-templateДиверсификацията представлява стратегия, при която компанията навлиза на нов за нея пазар с нов продукт. Тази опция е най-рискованата от Матрица на Ансоф „продукт-пазар“, защото компанията няма опит на пазара, на който се настанява. Тук не става въпрос за подчертаване на определени характеристика, а за изцяло нов продукт, затова и не могат да се използват същите ресурси като при вече съществуващите продуктови линии. Обикновено диверсификацията изисква нови умения, техники и съоръжения, което значи, че е скъп процес.

Продуктовият микс включва всички продуктови линии, предлагани от една компания на потребителите. От своя страна, една продуктова линия се състои от продукти (или продуктови единици), обособени на принципа на сходство, като например сходен начин на производство, функционално предназначение, дистрибуционни канали и др.

Продуктовият микс има ширина и дължина. Ширината се изразява в броя на продуктовите линии, които компанията предлага. Ако разгледаме сайта на фирма Елиаз, можем да кажем, че хлебозавод Горубляне има 4 продуктови линии – заводски хлябове, специални хлябове, закуски и брашна. Фирмата сама е решила да ги обедини по този начин. За дължина на продуктов микс говорим, когато става въпрос за броя на продуктовите единици във всички продуктови линии. За фирма Елиаз това би бил сборът от продукти под 4-те продуктови линии. Според информацията, изнесена на сайта, има 24 вида специален хляб, 4 вида заводски, 7 вида брашно и 18 вида закуски. Това значи, че, съдейки по сайта, дължината на продуктовия микс на хлебозавод Горубляне ще бъде 53.

Надяваме се да сме успели да изясним всички засегнати понятия в статията по възможно най-разбираемия за вас начин и да сме обогатили знанията ви в сферата на маркетинга поне малко.

Прозрения за бъдещи предприемачи

EntrepreneurАко сте тръгнали по пътя на предприемачеството, трябва да сте наясно, че там често ще се сблъсквате с несигурност. Необратими промени, сложна материя, жестока конкуренция – това са само част от нещата, с които трябва да се справяте в ежедневието си на предприемач. Но пък има и стратегии, които може да приложите и който няма да дестабилизират бизнеса ви независимо от икономическата обстановка. Ваше е решението, доколко бихте ги приели и приложили, но е хубаво да ги знаете, за да ги имате предвид като опция при нужда.

Бъдете различни! Това е един твърде очевиден, но много добър съвет към бъдещи предприемачи. Не бъдете като всички останали, отличете се от тях. Ако се чудите защо повечето хора не могат да пожънат успех, то причина е, че следват установените практики, към които всички останали се придържат. Разчупвайки стереотипа и тръгвайки по неотъпкания път е нещо, на което трябва да обърнете сериозно внимание. Правете онова, което другите не правят.

Не е достатъчно само да произвеждате идеи, трябва да започнете и да ги реализирате. Знайте, че това е дълъг процес, но се изисква дисциплина, за да  достигнете до крайния резултат по-бързо. Тук не говорим просто за някакви хаотични действия в посока към целта, а за значими такива, които са добре обмислени и съобразени с бюджета.

Нещата, които отвличат вниманието ви от главната цел, пречат както на продуктивността ви, така и на евентуални приходи. Вземете контрол над тях, преди те да вземат контрол над вас. Заемете се сериозно за работа, подредете необходимите дейности по приоритет и не се оставяйте да бъдете разсейвани. Имате цел – следвайте я!

За да бъдете успешен предприемач, най-добре базирайте действията си не на емоции, а на интелект, разсъждения и задълбочен анализ на ситуацията. В бизнес света емоционалната реакция е неприемлива. Нека егото ви да си остане скрито, а на повърхността да покажете колко разумен човек сте в действителност.

Финансовият риск преди и сега

Живеем в свят на риска. Финансовите пазари са нестабилни, а лихвените проценти по депозити ниски. Финансовият риск за инвеститорите, които искат да множат богатството си, е по-скоро реално съществуващ, отколкото теоретичен.

Financial-Risk-ManagementПрез последната половина на 20 век си мислихме, че добре разбираме понятието “инвестиционен риск” – това е теория, която доказва, че инвеститорът може да получи максимална възвращаемост при желаното ниво на риск или да минимизира риска за всяко желано ниво на възвращаемост като оптимизира прогнозите за възвращаемост, нестабилността на възвърнатите средства и съотношението между различни класове активи. Обаче 21 век ни напомни, че не сме разбрали напълно какво е инвестиционен риск. Възвърнатите инвестиции са нестабилни и непредсказуем, инфлацията е опустошителна, финансови кризи застигнаха света.

Първото нещо, което трябва да направим в областта на управление на риска, е да го дефинираме, и то всеки инвеститор за себе си. Модерната теория казва, че рискът е еквивалентен на колебанието в цените, но повечето инвеститори го определят интуитивно като възможността да загубят парите си. В широк смисъл инвестиционното портфолио представлява средствата за бъдещи разходи, т.е. да оставите пари на следващите поколения или на филантропска кауза. Загубата на капитал означава, че това няма да се случи.

С промяната на глобалните финансови пазари през 21 век, се промени и представата ни за управление на риска. Вече трябва да ни е ясно, че вместо да приемаме една една всеобща дефиниция, добре е да имаме собствена такава, която да отговаря на портфолиото ни и да включва заплахите, които ни спират да постигнем целта си. Инвестиционният процес не е спринт, а по-скоро маратон, отнема време и енергия да вземеш правилното решение.

Как се отразява инфлацията на инвеститорите?

Според Уорън Бъфет инфлацията е по-пагубен данък от всеки, наложен ни от закона. Тя има удивителната способност да консумира капитал, а инфлационните тенденции могат да имат негативен ефект върху стойността на един бизнес.

inf1Да припомним, че под инфлация разбираме намаляване на покупателната способност на парите поради покачване на цените. Ето пример: ако днес с 0,50 лв. можеш да си купиш един хляб, а утре един хляб струва 1 лев, то това е инфлация. Ако поставим фокуса върху парите, то днес за твоето левче може да купиш два хляба, а утре само един, т.е. утре за този лев ще вземеш по-малко неща.

Във време на инфлация на инвеститорите на стоковите пазари може да им провърви. Те винаги се опитват да закупят бъдещи свободни парични потоци или активи на занижени цени. Ако цената на стоките, услугите, както и на други активи, се повиши с времето, което най-вероятно ще стане, те ще са в изгодна позиция и ще имат по-голям марж на безопасност, защото са ги купили в минал момент, преди инфлацията да ги засегне. Цената на недвижимото имущество, както и на много други стоки, има тенденция да се покачва с времето.

Нека разгледаме обратната ситуация. Дефлацията се отнася за понижаване на цените. По време на такъв период, цената на активите тенденциозно намалява. Ако инвеститорът ги е купил на занижена цена сега, може да не получи очаквания марж на безопасност, защото в бъдеще цената им може да се понижи, дори да стигне под това, което е дал. Тогава ще претърпи загуби. Ето защо дългите периоди на дефлация са кошмар за инвеститорите на стоковата борса.

В завършек ще добавим, че инвеститорите трябва винаги да са нащрек, да анализират и да се водят по мотото “очаквай неочакваното”.

“Богатството на народите”

SmithЧували ли сте за Адам Смит? Той е шотландски икономист и философ. Живял е през XVIII век в много интересни времена и е сред основоположниците на Шотландското Просвещение. Автор е на най-известната книга в областта на икономиката, излязла за първи път през 1776, г. Позната е като “Богатството на народите”, но цялото й име всъщност е „Изследване на природата и причините за богатството на народите“. Това е Библията на всеки икономист. Тя е стабилната теоретична основа, върху която да стъпиш здраво и да надграждаш уменията и знанията си, ако си решил да се развиваш в областта на финансите.

Wealth_of_NationsПризнавам си, че от много време се канех да се захвана с този обемен труд, защото го познавам от години. Знам основните принципи, върху които е изградена книгата, но все не стигах до нея като следващо четиво в списъка ми. Преди три дни обаче най-накрая се сдобих с повод да започна да чета “Богатството на народите”. Получих я като подарък!

До момента само съм я прелиствал отгоре-отгоре и впечатленията ми са следните. Застъпените в нея теории са фундаментални за икономическата наука. Адам Смит е пионер в много отношения. Ако прочетете труда му, ще разберете къде се коренят основите на други икономически теории. “Богатството на народите” е разделено на 5 големи книги и във всяка от тях Смит е засегнал важен икономически аспект.

В книга 1 говори за пазара и труда, “невидимата ръка”, която е над тях. Продължава с анализ на парите, цените, работната заплата и т.н.

Книга 2 е посветена на капитала – основен и оборотен, видовете капитал и много други теми, свързани с капитала.

В Книга 3 можете да прочетете много за икономическата политика, докато Книга 4 е посветена на стопанската политика. Петата е може би най-интересна, тя е посветена на капитализма и неговите предимства като форма на управление.

5 съвета за водене на оперативки

Сещате ли се за онези събрания, които правите в офиса си от време на време. Вероятно са в понеделник преди обед и вероятно продължават около час или два. Присъстват определени хора, обсъждате най-новото, което се е случило или трябва да се случи…и след това се отправяте към собствените си задачи.

Briefing-GrafikerТова е т.нар. оперативка, която можете да срещнете и под термина “брифинг”. Въпросът е: усещате ли я като полезна лично за себе си или времето, които сте инвестирали в нея, ви се струва изгубено и пропиляно? Смея да кажа, че в много фирми оперативките не са достатъчно продуктивни и не се управляват правилно. Тогава у служителите се създава усещането, че срещата между тях е напразна и безсмислена. Нека ви дам няколко съвета, базирани на собствените ми впечатления и опит, които да ви помогнат в това отношение:

1. Подберете точните хора. Не се нуждаете от всички, за да обсъдите важните теми. Трябват ви само ръководителите на екипите или на отделите. Вие знаете най-добре кои са те.

2. Подгответе си темите за дискусия. Времето на всички ни е ценно, така че използвайте го по същество. Отбележете си главните топици, които да обсъдите, за да сте сигурни, че не пропускате нищо.

3. Бъдете модератор на дискусията, но не я обсебвайте. Не акцентирайте само върху вашето мнение. Задайте темата и насоки към нея, но оставете хората да определят как ще се развие.

4. Дайте глас на всеки присъстващ. Оперативките са перфектна среда за провеждане на брейнсторминг. Когато зададете въпрос, поискайте мнението на всеки присъстващ. Току виж най-ценен отговор даде точно онзи, от когото не сте го очаквали.

5. Завършете подобаващо. Направете кратко резюме на случилото се. Припомнете пак важните задачи и се уверете, че всеки е разбрал какво се иска от него и в какъв срок. Благодарете за присъствието и вниманието на хората в стаята.

Поддържам тезата, че една компания ще върви напред само ако има достатъчно комуникация между хората, които са вътре в нея. Добре проведената оперативка е изключително полезна именно в тази насока.

Пролетно почистване на финансите

Тази година пролетта дойде по-бързо от очакваното, после си отиде, но сега пак е тук. Време е да се отървем от излишното, да поразчистим и да започнем новия цикъл на сезоните със свеж въздух в дробовете си. В това пролетно почистване финансите не са изключение. Ако те случайно са ви в излишък или са в безпорядък, има много варианти какво може да направите с тях.

Donation image 4Благотворителността е една от посоките, към които да се насочите. Има най-различни неправителствени организации, където може да вложите излишните си финанси. Дарението не е нужно задължително да е в пари, може да е под формата на дрехи, храна, техника и т.н. в зависимост от каузата, на която помагате.

Може би някъде там в портфолиото ви все още се намира някоя друга акция от губеща компания или някоя лоша инвестиция. Дошло е времето да разберете, че те няма да ви донесат така очакваната възвращаемост. Докато чакате да се случи чудо, пропускате възможности. Вместо всеки път да ги замитате под килима, за да са ви под ръка, за всеки случай и т.н. този път ги изхвърлете веднъж завинаги.

Сега е моментът да прегледате разходите си и да си поговорите с цифрите, въпреки че е минала само първата третина от годината. Имате ли разходи, които изглеждат прекалено високи за това, за което са направени? Възможно ли е да харчите прекалено много? Лесно е да се харчи, трудно е да се ограничаваш, но ако се налага, тези ограничения могат да ви спестят много излишно изразходвани средства.

Ето така бихте могли хем да вкарате финансите си в ред, хем да помогнете на тези, които не разполагат с достатъчно такива. Изборът е ваш.

Финансите и маркетингът са в неизменна връзка

businessman and chartНякои може би си мислят, че отношенията между маркетинговия и финансовия отдел са обтегнати, защото единият винаги иска повече пари, а другият не иска да му ги дава. По презумпция маркетолозите са креативен тип хора, докато финансистите се интересуват само от парични потоци. Връзката между тези два вида специалисти обаче неизменно съществува и е изключително важна за компанията. Двата екипа, въпреки че имат различни умения, могат успешно да работят заедно.

Дори и малки бизнеси имат нужда от бюджет за маркетинг, колкото и оскъден да е той, най-малкото за да научат хората за тяхното съществуване. Тенденцията е маркетинговите разходи да се увеличават. Ето тук се намесват финансистите, за да кажат каква е допустимата сума, която може да се похарчи.

Всеобщите схващания са, че маркетингът винаги иска да харчи повече и повече, докато финансите имам склонността да орязват бюджета му. Едните не разбират другите и така. Всичко, което е нужно, е просто двата отдела да седнат и да обосноват исканията си един пред друг, за да се стигне до компромис.

Когато един финансист види прекалено голям разход, той гледа да го съкрати и точно за това е нает. Бранд мениджърът трябва да му обясни, че този разход трябва да бъде направен, защото впоследствие благодарение на него ще бъдат донесени допълнителни приходи, примерно. Финансовият екип трябва да знае, че парите, които отпусне, ще бъдат похарчени разумно.

Важно е да се знае, че и двата отдела са еднакво важни и взаимосвързани. Ясно е, че не могат един без друг, затова, доколкото е възможно, едните трябва да влязат в положението на другите.

Основни понятия във финансите

Днес ще обсъдим някои от основните понятия във финансите. За целта сме намерили едно видео, което нагледно и разбираемо представя тази материя. Нека започнем с приходите и разходите. Обяснени по най-простия начин, приходите са парите, които идват при вас, а разходите – това, което харчите. Когато приходите надвишават разходите, имаме бюджетен излишък, а в обратния случай – дефицит.

Активите са нещата с икономическа стойност, които могат да се превърнат в пари. Това може да е злато, акции или къща, както е показано, но не само. Активите може да се използват за увеличаване на приходите или намаляне на разходите.  В примера с купуването на къща имате собствен капитал от 100 хил. и привлечен капитал от 50 хил.

Дългът е обяснен с вземането на пари назаем за определен период от време. Що се отнася до риска, неговото обяснение е следното: хората обикновено имат два източника на приходи – труд и инвестиране; те са в риск, защото могат да загубят работата си или защото са направили лоша инвестиция; за да минимизират риска за източниците на приходи, е нужна диверсификация. Това значи да продаваме труда си на повече от един работодател или да имаме няколко умения, а не само едно, за да може да си намерим работа в различни сфери. При инвестициите съветът е да се насочим не само към акции, но и към облигации, взаимните фондове или недвижимо имущество.