Диференциация, диверсификация, продуктов микс и пример с фирма Елиаз

Понятия като продуктова диференциация и диверсификация не са познати на всички, а и да са, те често се бъркат, заради сходното им звучене. Днес ще навлезем в сферата на маркетинга и в частност на продуктовата политика, за да изясним какво точно се крие зад всяко от тях. Ще засегнем и въпроса за продуктовия микс, давайки [...]

Основни понятия във финансите

Днес ще обсъдим някои от основните понятия във финансите. За целта сме намерили едно видео, което нагледно и разбираемо представя тази материя. Нека започнем с приходите и разходите. Обяснени по най-простия начин, приходите са парите, които идват при вас, а разходите – това, което харчите. Когато приходите надвишават разходите, имаме бюджетен излишък, а в обратния [...]

Инвестиционен портфейл

Досега неколкократно съм споменавал съчетанията инвестиционен портфейл, финансов портфейл. И ето че дойде моментът популярно да обясним що е то инвестиционен портфейл и какви видове финансови портфейли съществуват. Накратко това се ценни книжа и други активи, събрани на едно място за постигане на определени цели. Един инвестиционен портфейл може да съдържа всякакви активи – от [...]