Tag Archives: диверсификация

Диференциация, диверсификация, продуктов микс и пример с фирма Елиаз

Понятия като продуктова диференциация и диверсификация не са познати на всички, а и да са, те често се бъркат, заради сходното им звучене. Днес ще навлезем в сферата на маркетинга и в частност на продуктовата политика, за да изясним какво … Continue reading

Posted in Финанси | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Основни понятия във финансите

Днес ще обсъдим някои от основните понятия във финансите. За целта сме намерили едно видео, което нагледно и разбираемо представя тази материя. Нека започнем с приходите и разходите. Обяснени по най-простия начин, приходите са парите, които идват при вас, а … Continue reading

Posted in Финанси | Tagged , , , , , | Leave a comment

Инвестиционен портфейл

Досега неколкократно съм споменавал съчетанията инвестиционен портфейл, финансов портфейл. И ето че дойде моментът популярно да обясним що е то инвестиционен портфейл и какви видове финансови портфейли съществуват. Накратко това се ценни книжа и други активи, събрани на едно място … Continue reading

Posted in Финанси | Tagged , , | Leave a comment