Стратегия Фалит

Може би малко Ви обърква заглавието, че фалитът може да бъде стратегия. Може да бъде нещо искано и предпочитано сред президентите на фирми. Да това е напълно възможно и сега ще Ви обясня каква би могла да бъде причината. Нека първо да уточня, че фалит не означава само неуспешно развитие на фирма, предприятие и т.н. [...]