Как да финансирам бизнес идеята си?

Често ми се е случвало да ми се въртят най-различни бизнес идеи, които по една или друга причина не съм реализирал. Може би съм бил не достатъчно сериозен в това да осъществя плановете си, може би в един или друг момент от обмислянето на тези планове съм сметнал, че идеята не е достатъчно добра и [...]

Добрите идеи са ценни идеи

Знаем, че добрите идеи идват рядко, забравят се лесно и се осъществяват трудно. Всеки бизнес обаче се нуждае от такива, за да инвестира в тях с надежда за възвращаемост на тези инвестиции. Едва ли има бизнес, който да се развива, седейки на едно място и наблюдавайки безучастно какво се случва около него. Има различни начини, чрез които [...]