Как се отразява инфлацията на инвеститорите?

Според Уорън Бъфет инфлацията е по-пагубен данък от всеки, наложен ни от закона. Тя има удивителната способност да консумира капитал, а инфлационните тенденции могат да имат негативен ефект върху стойността на един бизнес. Да припомним, че под инфлация разбираме намаляване на покупателната способност на парите поради покачване на цените. Ето пример: ако днес с 0,50 лв. [...]

Инвестиции за бъдещето

Едни от най-добрите инвестиции за бъдещето са наследствените вещи. Може през годините на криза да се стигне до инфлация, но макар нея някои неща не губят стойността си. Не са малко хората, осъзнали, че трупайки скъпи колекции и пазейки наследствени бижута всъщност мислят за бъдещето си. Още от миналото е популярна традицията на значими тържествени моменти [...]

Зависимост между инфлация и безработица

Инфлацията и безработицата са термини, между които можем да кажем, че съществува определена зависимост. Няма случаи, в които двете понятия да сочат нещо добро, но въпреки това в държавата ни се наблюдават от край време. За тази зависимост пръв започва да говори и работи Филипс. В работата си, Филипс доказва зависимост между равнището на безработицата и [...]