Налични средства в излишък

Общоприетото схващане е, че всеки бизнес трябва да разполага с ликвидни активи (налични средства в банкови сметки и ликвидни инвестиции), равни на три до шест месеца оперативни разходи. Нека разделим наличните средства в месечна оперативна сметка и фонд за непредвидени разходи. В първата ще има достатъчно средства за покриване на месеца от годината с най-ниски [...]

Да инвестираш в работещ бизнес

Има много неща, в които човек може да вложи парите си. И едно от тях, за което ще поговорим днес,  е покупката на работещ вече бизнес. Как да направим така, че това вложение на парите ни да не се окаже рисково, а напротив – да увеличи вече инвестираните средства и същевременно да ни донесе лично [...]