Да преминем през финансовата криза със съветите на ЕОС Матрикс

През март се навършва една година, откакто присъствието на Covid-19 промени значително средата, в която бяхме свикнали да живеем. Събитията през това време повлияха на световната икономика, а много хора загубиха работата си и следователно доходите си. Неминуемо това положение наложи покриване на основните нужди с по-малко средства, а трудностите с погасяването на задължения и кредити взеха превес.

Винаги съм смятал, че това няма да се случи на мен, затова и не приемах нещата твърде насериозно, докато не ги изпитах. Ситуацията, в която изпаднах и невъзможността да се справям с кредиторските си задължения, ме срещна с експертите от ЕОС Матрикс. Чували ли сте за тях? Те са една от най-големите колекторски агенции в България. На пазара са от почти 20 години, като не престават да се усъвършенстват, прилагайки добри международни практики за изкупуване и събиране на вземания.

Именно обаждането от техен служител ми помогна да започна с постепенното излизане от финансовата криза, в която бях. Освен индивидуално предложение за справяне с пресроченото ми задължение, получих много добри съвети как да поема контрол върху личните си финанси. Знам, че много хора са в моето положение, затова споделям наученото тук и се надявам, че ще бъде от помощ.

Разбира се, според специалистите на първо място е създаването на бюджет. Благодарение на него ще имаме пълна яснота по движението на финансите си. Ще знаем колко и за какво харчим, както и каква част може да спестим или инвестираме. В тази връзка е добре да започнем да поддържаме паричен резерв за спешни нужди. Това трябва да бъде първата графа, която попълваме след заплата. Добре е да си създадем навик, при който стандартът ни на живот да се вмества в 80 – 90% от доходите ни. Останалите проценти трябва да вписваме в графата за резерв и инвестиции. Ако не ни остават никакви свободни постъпления, значи доходите ни са ниски и трябва да потърсим варианти за увеличаването им.

Друг важен елемент е да управляваме правилно и отговорно кредитите и задълженията си, ако имаме такива. Добре е да се фокусираме върху погасяването им, а ако изпитваме временно затруднение, има няколко варианта. Може да удължим срока за погасяване или да предоговорим по-ниска вноска. А може и да рефинансираме в друга банка, която предлага по-благоприятни условия.

За добро финансово здраве, ЕОС Матрикс препоръчват непрекъснато повишаване на финансовата култура. Придобитите знания са от полза при взимане на правилни решения, свързани с парите и дават увереност, че сами управляваме живота си.

Google+ Comments