За важността на финансовия анализ

Финансовият анализ е жизнено важен за всеки бизнес – без значение дали е голям, или малък. И една от главните грешки, допускани от собствениците на малък бизнес, особено по време на криза, е подценяването или пълното неглижиране на нуждата от анализ на финансовото състояние на фирмата. Ако на маркетинга и продажбите се обръща достатъчно внимание, [...]