Анализ на риска

risk-analysisКогато се предприема нова посока и потокът от средства се влага в ново финансирани обекти и проекти, е важно да се анализира рискът и до колко можем да рискуваме със предвидените средства за новия бизнес или за нововъведенията във вече развития бизнес.
Анализът на риска е предимно стопанска операция, при която се определят източниците на рискове, а самите рискове се идентифицират. Източниците на риска могат да бъдат разделени на две основни групи – вътрешни и външни. Вътрешните, обикновено са тясно свързани с бизнес средата, в която се намират участниците в проекта. Често срещан е факта, че точно от тази среда произлизат вътрешните източници на риск. Външните източници са свързани със самият проект и в частност с типа задачи, които се изпълняват в него. Те са по-ярко изразени, ако в проектният не достига професионалния потенциал. Експертния състав на екипът, действащ по определен проект, трябва да е внимателно подбран за да се избегнат грешки.
Анализът на риска е процес, при който рисковете се анализират с цел да се определят вероятността те да се случат. За целта е необходимо да бъде поставена количествена оценка на всеки риск. Риск винаги съществува, но когато своевременно се предприемат мерки, резултатите ще са добри.

Въздействието спрямо даден риск може да бъде няколко варианта. Избягване – може да се постигне пори промяна на организацията, трансферирането е изнасяне на идентифицирания риск към външна организация, ограничаване е когато рискът не може да бъде избегнат и най-неприятното – приемане, тук няма нужда от обяснение.

Google+ Comments