Черен лебед в живота и икономиката

Всички ние сме чували за „грозното пате“, което често е изобразявано като черно. Знаем и историята за черния лебед и неговата тайнствена, мистична и зла страна. Но ако излезем от приказките, то дали може да си представим, че той съществува и в живота ни, и в икономиката? Звучи ви странно, нали – е, сега ще обясня малко повече по темата.

Всъщност това е ново икономическо понятие, въведено от Насим Талеб преди по-малко от 20 години. Авторът определя черния лебед като нещо непредсказуемо. Неговият ефект е толкова голям, че оказва силно въздействие върху начин на живот на хората. А още по-интересното е, че въпреки неговото скоростно появяване, той може да се обясни със задна датата. Тогава защо не може да се предскаже?

С явлението черен лебед се обясняват достигнатите до днес икономически кризи, които костваха работата и финансите на много хора. Заедно с това се промени световният ред и се повлия върху различни събития. Някои експерти дори определят и сегашната пандемия като черен лебед, защото е непредсказуема. Но авторът на терминът отхвърля теорията, защото една пандемия няма как да се обясни със задна дата.

Самата теория за явлението включва, че лебедът е неизбежен. Затова неговото предсказване е безсмислено – той ще дойде и ще донесе със себе си много последици. Точно заради тази причина целта на експертите в икономиката е да изготвят стратегия за справяне, а не за предвиждането му. Тук се крие и разковничето.

Досега говорих за икономиката, но със същата сила може да използваме „черния лебед“ и за етапи от живота ни. Има толкова много събития, които са ни се случили изневиделица – няма как да знаем за тях, но трябва да се научим да живеем с тях. Затова изведете и за себе си извода и изграждайте стратегия за бъдещето, като не се опитвате да се върнете назад.

Google+ Comments