Да инвестираме ли в злато?

Както показва световната история, златото винаги е било в категорията на инвестиции с много малка степен на риск – инвестиция, която може да спаси един финансов предприемач, когато има значително снижаване на курса на акции и облигации. След началото на икономическата криза преди няколко години и последвалия всеобщ икономически спад, цената на златото започна да расте трайно и през последните две-три години поставяше все нови и нови рекорди, за да се стигне до незапомнено високите му стойности през 2011 г. Някои финансисти и анализатори правят прогнози, че цената на златото ще продължи да расте, а други смятат, че цените са изкуствено раздути и не е далече моментът, когато цената на драгоценния метал ще се срине рязко надолу. Добра инвестиция ли е златото? Инвестицията в благородния метал има предимства, но има и недостатъци. В докризисния период нивата на доходи от тази инвестиция в сравнение с тези от акции и инвестиционни активи в никакъв случай не бяха забележителни. Към това трябва да се прибави и фактът, че финансовата история помни резки спадове в цената на златото – в началото на 80-те години на миналия век само за година-две цената на тройунция спадна от 900 долара до 300. Към това трябва да добавим и факта, че златото не носи дивиденти – така че то в никакъв случай не е удачен вариант за краткосрочна инвестиция. Като дългосрочна инвестиция обаче златото е един доста добър вариант. Здравата логика сочи, че цената му никога няма да падне до нула, пък и като благороден метал винаги ще поддържа една сравнително висока цена. Плюс това не се влияе от инфлация и политическа конюнктура. Така че златото е добър вариант за инвестиция, но на определен, неголям процент от финансовия ви портфейл.

Google+ Comments