Да подготвим финансите си, за да преминем лесно през кризата

Ситуацията, в която се намираме в момента, е сложна. Едва ли някой от нас е очаквал подобен развой на събитията и надали някой е бил подготвен. Гледаме новините по света и си мислим „Това на мен няма да се случи“. Е, случва се. Намаляването на приходите и липсата на спестявания ще притиснат много хора до стената. С няколко практични съвета обаче ще успеем да подготвим финансите си и да преминем през „окото на бурята“.

Мерките са наистина много, но интернет платформата moitepari.bg откроиха най-важните препоръки. Нека ги разгледаме заедно:

  • Активно управление на финансите – да си направим финансов план, в който да описваме месечните си приходи и разходи. Така ще знаем как се движат финансите ни и ще разберем какво можем да оптимизираме.
  • Да помислим над инвестиционното си портфолио – при спад на акциите инвеститорите започват да продават, което още повече понижава цената. В такъв момент е важно да не бъдем емоционални и да не се ръководим по действията на другите, защото най-вероятно ще претърпим загуба.
  • Ако обединим задълженията си, ще спестим до 50% от разходите за обслужването им. Вариант е да потърсим най-изгодния кредит и да поискаме от банката предоговаряне на размера му.
  • За да избегнем начисляването на наказателни лихви за просрочване на задълженията, можем да поискаме отсрочка от банката. Това се отнася само за временни затруднения при обслужването на кредитни карти или изплащане на кредити.
  • Можем да кандидатстваме за предоставяне на помощ от държавата. Правителството одобри мерки в помощ на фирмите, които не възнамеряват да прекратяват дейността си.

Google+ Comments