Диференциация, диверсификация, продуктов микс и пример с фирма Елиаз

Понятия като продуктова диференциация и диверсификация не са познати на всички, а и да са, те често се бъркат, заради сходното им звучене. Днес ще навлезем в сферата на маркетинга и в частност на продуктовата политика, за да изясним какво точно се крие зад всяко от тях. Ще засегнем и въпроса за продуктовия микс, давайки за по-нагледно конкретен пример с фирма Елиаз.

Под диференциация се разбира процеса на разграничаване на даден продукт от останалите на целевия пазара с цел да бъде направен по-привлекателен за таргет групата, към която фирмата се стреми. Този продукт трябва да бъде представен като различен от аналозите на конкурентите. Това значи, че неговите конкурентни предимства трябва да се подчертаят по най-добрия възможен начин пред потребителите, за да се създаде у тях чувство за стойност. Областите на диференциация могат да бъдат цената, качеството, достъпността, функционалността, характеристиките, дизайна или рекламата на продукта. Представянето на такъв продукт пред аудиторията става посредством изключително предложение за продажба, където се изтъкват предимствата му. Като понятие продуктовата диференциация е използвана за пръв път през 1933 г. от Едуард Чембърлин.

ansoff-matrix-templateДиверсификацията представлява стратегия, при която компанията навлиза на нов за нея пазар с нов продукт. Тази опция е най-рискованата от Матрица на Ансоф „продукт-пазар“, защото компанията няма опит на пазара, на който се настанява. Тук не става въпрос за подчертаване на определени характеристика, а за изцяло нов продукт, затова и не могат да се използват същите ресурси като при вече съществуващите продуктови линии. Обикновено диверсификацията изисква нови умения, техники и съоръжения, което значи, че е скъп процес.

Продуктовият микс включва всички продуктови линии, предлагани от една компания на потребителите. От своя страна, една продуктова линия се състои от продукти (или продуктови единици), обособени на принципа на сходство, като например сходен начин на производство, функционално предназначение, дистрибуционни канали и др.

Продуктовият микс има ширина и дължина. Ширината се изразява в броя на продуктовите линии, които компанията предлага. Ако разгледаме сайта на фирма Елиаз, можем да кажем, че хлебозавод Горубляне има 4 продуктови линии – заводски хлябове, специални хлябове, закуски и брашна. Фирмата сама е решила да ги обедини по този начин. За дължина на продуктов микс говорим, когато става въпрос за броя на продуктовите единици във всички продуктови линии. За фирма Елиаз това би бил сборът от продукти под 4-те продуктови линии. Според информацията, изнесена на сайта, има 24 вида специален хляб, 4 вида заводски, 7 вида брашно и 18 вида закуски. Това значи, че, съдейки по сайта, дължината на продуктовия микс на хлебозавод Горубляне ще бъде 53.

Надяваме се да сме успели да изясним всички засегнати понятия в статията по възможно най-разбираемия за вас начин и да сме обогатили знанията ви в сферата на маркетинга поне малко.

Google+ Comments