ЕОС Матрикс и пътят към по-добра финансова култура

Ежегодното проучване на ЕОС Груп, „Навици на плащане в Европа“, отново отчете подобрение в платежните практики сред европейците. България изостава зад другите източноевропейски страни, но въпреки това е сред държавите, при които се наблюдава тази положителна тенденция – 77% от фактурите са изплатени в срок през 2019 г., на фона на 79% за цяла Източна Европа. Гражданите в България са значително по-редовни в плащанията си – едва 18% просрочват, за разлика от бизнес клиентите, при които забавените плащания са 25% .

България обаче се нарежда сред водещите европейски държави по сътрудничеството между фирмите със външни специализирани в управлението на вземания агенции. 48% от българските компании са се възползвали от услугите на колекторска фирма през 2019 г.,като в резултат на това сътрудничество 11,1% от оборота на тези фирми е бил възстановен– вторият най-добър резултат за годината след Русия.

ЕОС Груп е водещ международен доставчик на финансови услуги, с над 60 дъщерни компании из цял свят. От повече от 17 години, българския представител на ЕОС – ЕОС Матрикс – помага на бизнесите в България с процеса по събирането и управлението на просрочени вземания, следвайки международни методики и строг етичен кодекс.

Високата им успеваемост се дължи на индивидуалния подход, който прилагат към всеки случай. ЕОС проучват финансовото положение на просрочилия платец и изготвят разумни предложения за погасяване на възникналото задължение, които да са удобни и за двете страни. По този начин спестяват време и ресурси на своите контрагенти и им позволяват да се фокусират изцяло върху дейността на фирмата си. В процеса на работа поддържат високо ниво на професионализъм и по този начин запазват добрите бизнес отношения между двете страни.

Според експертите на ЕОС, добрите платежни практики са резултат от подобряващата се информираност и финансова култура в обществото. Проучването „Навици на плащане в Европа“ се провежда всяка година с цел проследяване на тенденциите за плащане заедно с причините за тяхното възникване. Данните от последните няколко години доказват, че финансовата култура в Европа расте, като през 2019 г. постигна рекордно добри резултати. Въпреки че България показва по-ниски резултати от средните за Европа, българските фирми запазват оптимистичен поглед над бъдещето на навиците на плащане.

Google+ Comments