Финансова помощ при онлайн обучение

Втората вълна от коронавирус предизвика налагане отново на ограничения. Едва съвзел се от първата вълна на икономическа криза, някои бизнеси се принудиха отново да затворят. Заедно обаче с тях се наложи и ограничаване достъпа на децата до ясли, детски градини и училища. Това от своя страна рефлектира пряко върху родителите, които са ефективната работна сила.

Спрямо събитията от настоящия момент, се получава сериозен удар върху семейния бюджет. Осъзнавайки положението на повечето домакинства от страната, държавните органи предприеха мерки, които да помогнат. Разбира се, за да се получи финансова субсидия, е необходимо да покривате определени критерии и да подадете някои документи. Тях разглеждам в следващите редове.

Условието, за да получите пари от държавата затова, че се налага да стоите вкъщи при децата си, докато те са на дистанционно обучение, е до 610 лева. Ако децата са две, като едното може да посещава ясла, а другото училище – 915 лева. Ограничение тук има за ученикът, който трябва да е на възраст до 14 години.

Има и изискване относно месечните доходи, за да се получи тази финансова помощ. Тук условието гласи, че семейство с 1 дете не трябва да надвишава месечен доход от 2745 лева. А ако семейството е с двама работещи родители и две деца, то семейният им бюджет по документи не трябва да е над 3660 лв. Ако не отговаряте на тези условия, то тогава не може да кандидатствате, тъй като не влизате в категорията на застрашените.

В случай, че покривате нормите, то тогава трябва да подготвите и някои документи. Необходима ви е служебна бележка, че детето или децата са на дистанционно обучение и че вие сте в неплатен отпуск. Достатъчно е само единият родител да е вкъщи и съответно само той може да кандидатства.

Google+ Comments