Форумите – възможност за финансови измами

Общественото мнение може да бъде манипулирано по много начини, но един от много добрите начини за това са интернет форумите. Много често във форумите с финансова насоченост мошеници публикуват фалшиви сведения или лъжливи прогнози с цел да постигнат някаква своя цел. Като изключим факта, че по-голямата част от информацията, отзивите и мненията във форумите са добронамерени и правдиви, не бива да изключваме и вероятността, че авторът на отзива използва форума като възможност да манипулира общественото мнение в изгодна нему посока. Как форумът може да стане инструмент за финансова измама? Мошеникът примерно може да публикува фалшива информация за това, как в съвсем близко време цените на акциите на дадена фирма рязко ще вдигнат своята цена и да подкрепи твърдението си с наглед доста правдоподобни аргументи, които обаче трудно могат да бъдат проверени. Манипулирайки така, цените наистина може да се вдигнат за известно време изкуствено поради изкуствено завишения интерес, но както и друг път е ставало дума, във финансовата търговия, нещата много бързо заемат справедливото си място. Междувременно обаче, купувайки и продавайки навреме, мошеникът може да се облагодетелства много. Възможен е обратен вариант – някой, който иска да се възползва от падащите цени на акциите на дадена компания, може да публикува негативна информация за фирмата, сривайки доверието на инвеститорите в нея, а оттам и цените на акциите. Затова филтрирайте информацията във форумите! Не оспорвам, че там може да се намери и се намира много полезна информация, но ако информацията е прогнозна за цени, бъдете много внимателни и не вярвайте на всекиго.

Google+ Comments