Грешката на играча

Вероятността за желан изход от една финансова сделка не се увеличава и не зависи от това, какви са били предхождащите резултати – ако цената на определени финансови инструменти пада, това съвсем не означава, че вероятността за последващо покачване се увеличава и обратно. Грешката на играча (от английски gambler’s fallacy) е термин от хазарта, който описва неверните разсъждения на участника в играта по отношение на случващото се, а във финансов аспект би могъл да бъде тълкуван като неправилните разсъждения на трейдъра или инвеститора относно случващото се с определен финансов инструмент или с финансовия портфейл като цяло. На финансовия пазар, за съжаление, много от играчите са застрашени от допускането на подобна грешка. Често се прави изводът, че е съвсем логично, ако цените на определени акции са отбелязвали ръст дълго време, то е крайно време тези цени да започнат да падат. Както и, че вероятността от по-нататъшно падане на цената на даден финансов инструмент задължително намалява, ако досегашния процес е бил продължително снижаване. Това са ирационални разсъждения – нещо подобно на разсъжденията на комарджия, който е сигурен, че ако десет пъти е хвърлил ези, на единайсетия няма как да не хвърли тура. Как да избегнем подобни грешки? Основното правило, което трябва да помним, за да избегнем грешките на инвеститора, е: Резултатите от определена финансова операция в никаква степен не се определят от резултатите от предхождащите. И вероятността за покачването на определен финансов инструмент не расте с продължителността на падането му, както и вероятността за падането му не става по-голяма, ако дълго време е бил във възход.

Google+ Comments