Грижата за парковете в София

Зелената система в градовете е нещо изключително важно. Особено за натоварени космополитни градове, където нивото на вредни емисии в атмосферата, от голямото количество автомобили, образува смог и влошава качеството на въздуха. Ландшафтните архитекти изследват движенията на въздушните маси, за да могат да изградят паркова система на правилните места, където те ще могат да пречистват въздуха.

За Столична община устойчивото екологично развитие и опазването на околната среда в градски условия са приоритет и включват изпълнение на конкретни мерки за постигане на тези цели. Тук се включва и  управлението на отпадъците и повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен отпадък, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване и повишаване на зелената система на града и др.

С финансова подкрепа от Специализирания общински приватизационен фонд се обновяват и реконструират паркови пространства и алеи, отделят се средства за озеленяване на квартални пространства и засаждане на растителност. Това обясни председателят на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), Орлин Алексиев.

СОПФ има за цел да акумулира средствата, постъпили от продажбата на общинско имущество и да ги инвестира в подобряването на облика на град София и условията за живот, развитие и почивка. Съветът му за управление е съставен от 14 души – 9 общински съветници, 4 заместник- кмета и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. От 2011-а година председател на оперативния орган е общинският съветник Орлин Алексиев. Той също е и председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и е член на Постоянната комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет.

Съветът за управление на СОПФ подкрепя рационални и полезни инициативи, целящи подобряване на еко-условията в милионния град. Една от тях е продължаване на залесяването на градски територии, които по една или друга причина са били засегнати от човешката дейност, поясни председателят Орлин Алексиев.. Отпуснати са  пари за засаждане на над 20 000 млади дръвчета и обособяването им в паркови среди в р. Кремиковци – на стойност малко над 228 хил. лева.

Google+ Comments