Инвестиция в скъпоценни камъни и благородни метали

Колкото повече време минава след пандемията, толкова повече се говори за следващата финансова криза. В тази връзка е добре да помислим къде да инвестираме наличните ни средства, за да може при евентуален валутен срив, да не изгубим спестяванията си.

Днес в блога си ви предлагам два алтернативни варианта – злато и диаманти. Обръщам внимание и на някои от предимствата и недостатъците им като обмена валута.

Повечето хора свързват скъпоценните камъни и метали с влагането им в бижута. Всъщност златото е най-старото платежно средство, познато на хората. Днес то отново е един от най-търгуваните метали и поддържа висока парична стойност. Освен обаче икономическо значение, златото се използва още в различни области от живота като стоматология, електроника, медицина, радиационна защита и още много други. То се характеризира с карат, който определя съотношението на примесите в него.

Инвестицията в злато е сигурна, защото се използва от различни държави като резерв в случаи на инфлация, тоест използва се като валута. По принцип се препоръчва влагането на средства в 22 или 24-карата, които гарантират чистотата на метала. Предвид факта, че находките на златно са ограничени, то се използва и днес като силно парично средство. Единствен недостатък, е че има определено тегло, за което се търгува. Това означава, че запаси от златото изискват, освен много пари и много пространство за съхранение.

Диамантите пък са най-твърдите минерали в света, а заедно с това са и едни от най-скъпите. От древността са се използвали като най-концентрираната форма за съхранение на богатството. Днес диамантът още е приеман като универсална инвестиция, защото е стабилен срещу инфлации и може да бъде продаден без загуба в почти всяка точка на света и във всяка валута.

Спецификите да диаманта са свързани с неговите цвят, карат, чистота и шлифовка. Без значение големината на камъка, цената му може да се покачи значително от тези няколко параметри. Освен това стойността му се задържа висока, докато не бъде вложено в бижу, тогава тя намалява. Трябва да се има предвид и че диамантът няма обем и затова не може да се използва като валута, за разлика от златото.

Все пак няма как да отречем, че и златото, и диамантът имат висока естетическа стойност, лесни са за транспортиране и имат ограничени резерви. Именно това ги прави страхотни съхранители на средства. Вие бихте ли инвестирали в тях?

Google+ Comments