Избор на акции по време на криза

По време на криза акциите често се подценяват като възможност за инвестиция. И това не е случайно – неоспорим факт е, че по време на криза акциите много често снижават своята цена. Също толкова неоспорим обаче е и фактът, че цените на акциите започват да се възстановяват доста преди края на рецесията. С други думи, когато кризата свършва и икономиката започва да набира скорост, акциите вече са започнали да покачват цената си. Така или иначе, покупката на акции си е рисково занимание, а още по-рисково е то по време на криза. Затова днес ще се опитам да ви ориентирам на какво да обърнете внимание при подбор на акции по време на криза. Ако решите да купите акции – щателно ги анализирайте. Предварителният анализ на акциите е задължителен по принцип, но още по-необходим е той във време на икономическа нестабилност. Най-слабо рисковата стратегия при подбор на акции се изразява в закупуването на акции, чиято цена е по-ниска от стойността на дълготрайния актив, с който е обезпечена всяка една акция. Купувайки акции с цена, по-ниска от стойността на дълготрайните активи, вие се застраховате от неблагоприятни последици. По време на криза работата в компанията може да намалее, а оттам – и печалбите. А когато паричните потоци и производството намаляват, то стойността на компанията е всичко останало – земя, оборудване, инвентар, т.е. основните дълготрайни активи. Ако стойността на всички тези неща е по-висока от пазарната капитализация, то акциите са много привлекателни и вероятно не са надценени. Ето такива акции трябва да купувате по време на криза.

Google+ Comments