Как да си съберете плащанията от клиенти?

Ако сте в сферата на бизнеса отдавна, несъмнено сте се сблъсквали със закъснели плащания от клиенти. Това е един от рисковете да бъдеш предприемач. Случвало ли ви се е например да завършите проект в много кратък срок успешно и клиентът ви просто да изчезне, когато стане дума за пари. Пращате имейли, звъните, но не получавате отговор. Може да не е точно същата ситуация, но в крайна сметка се свежда до това, че не ви е било платено в уговорения срок. Какво може да се направи, за да се избегне такова събитие?

5-paymentОще преди да подпишете договора, подгответе оферта, придружена с график на докладите за постигнати резултати и план за извършване на плащанията. Това е начинът всички участници да са наясно как ще върви проектът и какви задължения ще има всяка страна. Изгответе солиден договор с всички необходими детайли и специфики. Клаузите за закъснели плащания и правните последствия от тях трябва задължително да присъстват. Добре е да се договорите и за авансово плащане в рамките на 50% от цялата сума. По време на проекта си водете изрядна документация за всичко, което се случва около него, в случай че впоследствие се наложи да стигнете до съд.

Ако наистина възнамерявате да стигнете до съд, първо, уведомете отсрещната страна, изпращайки до правния й отдел копие от договора в официално писмо, заявявайки, че ще предприемете правни действия. Това ще ги “мотивира” да изпълнят заложеното в договора, а ако се стигне до дело, вие ще имате превес, тъй като сте в пълното право да си получите дължимото. В повечето случаи този подход действа, ако ли не, завеждате дело, което най-вероятно ще спечелите.

Въпреки че се изкушавате да разгласите случката в социалните медии и да уроните престижа на неиздължилата ви се компания, не го правете. Това не е никак професионално и вие го знаете. Не правете лошо впечатление на бъдещи потенциални клиенти.

Google+ Comments