Как се отразява инфлацията на инвеститорите?

Според Уорън Бъфет инфлацията е по-пагубен данък от всеки, наложен ни от закона. Тя има удивителната способност да консумира капитал, а инфлационните тенденции могат да имат негативен ефект върху стойността на един бизнес.

inf1Да припомним, че под инфлация разбираме намаляване на покупателната способност на парите поради покачване на цените. Ето пример: ако днес с 0,50 лв. можеш да си купиш един хляб, а утре един хляб струва 1 лев, то това е инфлация. Ако поставим фокуса върху парите, то днес за твоето левче може да купиш два хляба, а утре само един, т.е. утре за този лев ще вземеш по-малко неща.

Във време на инфлация на инвеститорите на стоковите пазари може да им провърви. Те винаги се опитват да закупят бъдещи свободни парични потоци или активи на занижени цени. Ако цената на стоките, услугите, както и на други активи, се повиши с времето, което най-вероятно ще стане, те ще са в изгодна позиция и ще имат по-голям марж на безопасност, защото са ги купили в минал момент, преди инфлацията да ги засегне. Цената на недвижимото имущество, както и на много други стоки, има тенденция да се покачва с времето.

Нека разгледаме обратната ситуация. Дефлацията се отнася за понижаване на цените. По време на такъв период, цената на активите тенденциозно намалява. Ако инвеститорът ги е купил на занижена цена сега, може да не получи очаквания марж на безопасност, защото в бъдеще цената им може да се понижи, дори да стигне под това, което е дал. Тогава ще претърпи загуби. Ето защо дългите периоди на дефлация са кошмар за инвеститорите на стоковата борса.

В завършек ще добавим, че инвеститорите трябва винаги да са нащрек, да анализират и да се водят по мотото “очаквай неочакваното”.

Google+ Comments