Какви рискове носят облигациите?

Независимо, че облигациите се смятат за един от най-надеждните финансови инструменти, има редица рискови фактори, които могат да доведат до обезценяването им. Прието е, че сравнено с акциите, облигациите са със значително по-малък риск. И действително е така. Но това, разбира се, си има своята цена – значително по-ниската доходност, която носят облигациите. Но въпреки малките рискове, които носи инвестицията в облигации, е добре да се знае, че облигациите имат своите специфични особености и инвестицията в тях не е абсолютно безопасна. Първата опасност е свързана с това ,че цените на облигациите са обратно пропорционални на лихвените проценти на банките. Пример: ако инвеститор придобие облигации със ставка 15%, когато банковите лихви са 10% , то това е една печеливша инвестиция. Но ако с течение на времето и на определени обстоятелства банковите лихви скочат рязко и процентът им надвиши този на облигациите, тогава пазарната стойност на облигациите пада. Защо са нужни облигациите, ако банката плаща повече. Другият риск пред инвестицията в облигации е универсален и за другите видове инвестиции – инфлацията. Ако нивото на инфлацията е по-високо от доходността на облигацията, то тогава тази облигация не струва и грош и няма да се намери кой да я купи. Друг риск, който трябва да имате предвид, е рискът от фалит на компанията – за да се избегне този риск е добре да бъдете много внимателни при избора си на компания, в чиито облигации да инвестирате. Иначе облигациите, както и друг път е ставало дума, са един добър инструмент за диверсификация на финансовия ви портфейл, стига предварително да сте пресметнали и проучили риска.

Google+ Comments