Какво е дефолт?

Дефолт (от англ. Default) е термин във финансите, с който се обозначава нежеланието, невъзможността или пък само частичната възможност на юридически или физически лица да плащат финансовите си задължения. Или ако трябва да бъде обяснено максимално достъпно и популярно, към което винаги съм се стремил, дефолт е неизплащане на дълг. В различни източници може да срещнете най-разнообразни определения на понятието – от простото неизпълнение на задълженията, през по-комплексното прекратяване на плащане на лихви по ценни книжа, кредити, лихви по облигации, до прекратяване на обслужването и изплащането на дългове. По правило състояние на дефолт преживяват юридически лица, търговски структури, които не могат да плащат финансовите си задължения. Тези задължения могат да бъдат могат да бъдат облигации, банкови кредити, запис на заповед, ипотеки, чекове и т. н. Дефолт е възможно най-лошото нещо, което може да се впише в кредитната история на юридическото или физическото лице. Ако подобен факт фигурира в кредитната ви история, вероятността за получаване на нов кредит практически пада до нула. Следователно, ако веднъж сте били некоректен платец, много малко вероятно е някога да ви бъде отпуснат нов заем, даже вече да сте се стабилизирали финансово. Важно е да се знае, че в резултат на формално потвърден дефолт, т. е. несъстоятелност, много вероятно е да се лишите от имуществото си, което ще бъде използвано за погасяването на дълговете ви към кредиторите. Примерно – ако спрете да плащате задълженията си по лизинг на автомобил, съвсем логично кредиторът ще ви вземе автомобила. Същото се отнася и за най-мощните компании – изпаднат ли в състояние на дефолт, имуществото им се ползва за погасяването на финансовите задължения.

Google+ Comments