Китай

Технологичният устрем на Китай. Препоръката към нас е да проучване чуждия опит и да създаваме свой модел и да го следваме.

Китай стана фабриката на света, но след като страната показа, че може да произвежда всичко за цял свят и усвои съответните, тя вече има нови съответни стремежи да се превърне в най-иновативната и най-високотехнологичната дестинация. Китай върви с бърза крачка, с ясна цел и посока, която всички следват. Китайците вземат най-доброто от чуждия опит и го доразвиват. Те обръщат внимание на всеки детайл и винаги намират начин за подобрение и усъвършенстване. Политиката, която от години насам се води е съобразена с това и постоянните реформи за Китай са нещо обичайно. Образованието е приоритет и то е процес на непрестанно модернизиране.

Наука.

Китай вече има лидерски позиции в света по мощ на научноизследователските работи, по инвестиции в научните изследвания и разработки, по брой на научните публикации и нарастване на високотехнологичното производство. Страната вече има челни позиции по осигуряване на производството с научни и инженерни кадри. Над 650 000 патентни заявки се подават всяка година и поне 60% oт тях са от фирми. Това показва, че китайската система на иновациите е направен преход от планов модел, при който научните изследвания се провеждат в институтите и са отделени от производството, към пазарно ориентирана система, където самите фирми създават и внедряват иновациите.

Google+ Comments