Колебливите акции

Предполагам, всички сте чели информация за това, как акциите на тази или онази фирма качват или пък свалят цената си и логично сте си задавали въпроса, кои са причините за колебанията в цените на акциите. Най-общо можем да ги определим така – динамиката на търсене и предлагане, която е пряко свързана с финансовите отчети на компаниите, техническите им нововъдения, а понякога и с психологията или предчувствията на трейдъра. Търсенето е факт, когато брокерите и инвеститорите искат да купуват евтино, очаквайки скок в цената на акциите на дадена фирма, след което да продават скъпо. А предлагането се увеличава, когато трейдърите и техните клиенти очакват падане на цените – тогава те искат да продадат скъпо, а след това да купят евтино. Това е и основната причина за изменението на цените на акциите – тая постоянна надпревара между очакващите поскъпване брокери, наричат ги бикове, и тези, които чакат спад в котировките на акциите – тях пък наричат мечките. Както е известно, борещите се мечка и бик са символ на борсовия пазар. Така описани, причините за покачването и намаляването на котировките на акциите е доста разбираемо и популярно, но ако искаме да сме изчерпателни, ще е добре да обясним защо все пак трейдъри и инвеститори променят своето отношение към фирмите емитенти и съответно към акциите. На първо място това са финансовите отчети на компаниите– трейдърите веднага реагират на оповестените резултати. И цените на акциите се променят в зависимост от това, дали резултатите са положителни или отрицателни. Психологията и очакванията на трейдърите също играят важна роля за промените на цените – често брокерските предчувствия могат да обрънат положението на пазара на акции. В крайна сметка обаче нещата си идват на мястото и в по-дълосрочен план реалните финансови резултати на компанията и прогнозите за развитието й са най-определящи за котировките на акциите.

Google+ Comments