Материалните активи – начин за съхранение на капитала

Материалните средства, или така наречените реални активи, могат да бъдат един добър начин за съхранение на капитала, особено по време на криза, но имат свои специфични плюсове и минуси, които трябва да се имат предвид. Материалните активи могат да бъдат движими (златото, различни предмети с колекционерска стойност) и недвижими (къщи, земи, апартаменти). Това всъщност е и съществената разлика между цифровите активи (акциите) и реалните – реалните винаги имат материално, физическо изражение. Което ги прави и особено актуални по време на криза. Има обаче определени обстоятелства, които трябва да имаме предвид, когато инвестираме в материални активи. За златото и за това, че то е един от най-надеждните начини за съхранение на капитала, вече съм говорил в друга своя статия. Но инвестицията в злато има своите недостатъци, с които трябва да сте наясно. И те са рисковете при съхранението и невъзможността да получавате дивиденти от тази своя инвестиция. Недвижимите имоти са друг вид инвестиция, също доста надеждна по време на криза. И тук веднага трябва да отбележим, че за разлика от инвестицията в злато, тази инвестиция може да носи реален паричен поток под формата на наем. Факт, който прави подобни инвестиции привлекателни за инвеститори, търсещи постоянен приток на пари. Недостатъците на подобен род инвестиции са постоянните грижи около имота и фактът, че недвижимите имоти са силно неликвидни инвестиции, т.е бързото им превръщане в пари не винаги е лесно. Предметите с колекционерска стойност също могат да бъдат един много добър начин за запазване на капитала, но при тях се изисква значителна компетентност, тъй като пазарът на такива предмети е достатъчно специфичен и определянето на реална стойност на даден предмет никак не е лесна работа. Както виждате, инвестицията в различни материални активи има своите минуси и плюсове, затова, ако решите да се захванете с това, е добре да ги претеглите, за да се убедите, че определена инвестиция е най-добрият вариант за вас.

 

Google+ Comments