Не всичко е пари?

През последните години, а и не само, постоянно се подема темата за това как парите контролират всичко и масата, обикновени хора сме добрите мравки-работнички, които осигуряват охолството на една минимална част от обществата. Това на практика е вярно, но в същото време като лайт мотив на всички подобни твърдения се явява и идеята да обърнем внимание на чисто човешките неща в нашето съществуване и да не обръщаме внимание на тези, които зависят от парите.

Много е хубаво да се разсъждава по този начин, но реалността бързо ни ошамарва и не след дълго осъзнаваме, че ако не можем да задоволим чисто животинските си потребности, ще е много по-трудно да обърнем внимание на духовното и всички тези надматериални неща, за които става въпрос.

За пореден път пирамидата на Маслоу за потребностите се оказва изключително вярна. Докато не потребностите от храна, вода, топлина и покрив над главата не са напълно задоволени, то човешкото същество не може да мисли за нищо друго освен за това как да осигури необходимите неща. Камо ли да мисли за нещо друго по-възвишено от първичните потребности.

Замислите се и споделете вашето мнение.

Google+ Comments