Основни източници на финансиране

Всеки сериозен бизнесмен знае, че  много важно условие, за да се задържи на повърхността, е неговият бизнес постоянно да расте и да се развива. Което означава по-високи резултати от дейността на фирмата, а те се постигат с увеличаване на ресурсите, използвани в бизнеса – повече работници, повече техника. Увеличението на ресурсите обаче не става с магическа пръчка, за него е нужно финансиране. Обикновено финансирането идва или от печалбите, реализирани от фирмата, или пък от външни източници. Често обаче, още повече в периоди на криза, ситуацията е такава, че печалбите не могат да осигурят едновременно нужните доходи на собствениците на фирмата и разрастването на бизнеса с желаните темпове, за да може да устои на конкуренцията. В такива случаи осигуряването на допълнително финансиране е въпрос, жизнено важен за оцеляването и просперитета на фирмата. Съществуват различни пътища и източници, от които да захраните бизнеса си със свежи пари. Сред тях няма добри и лоши – има такива, които са подходящи за вашия бизнес, и такива, които не са. Основните посоки, от които могат да потекат средства към фирмата ви, са три – кредитор, инвеститор и партньор – и това, по което се различават те, е степента на търговски риск, която са склонни да поемат. Кредиторът е склонен на най-малък риск – той се интересува от вашата идея, но това, което го интересува повече, е имуществото, с което ще обезпечите заема. Инвеститорът е склонен да раздели малко повече от рисковете с вас – той се интересува от идеите ви, но най-много се интересува в бързи срокове да възвърне вложените пари с висока печалба. Партньорът в най-голяма степен е готов да раздели с вас търговския риск, а също така и отговорността и работата за постигането на поставените бизнес цели. И пак повтарям – няма добри и лоши източници на финансиране, има такива, които са уместни или неуместни за вашия бизнес.

Google+ Comments