Пандемията и жилищният пазар

Пандемията промени живота на хората по целия свят – това е факт. Но нейното влияние също вече се забелязва и на пазара на недвижими имоти. Какво търсят купувачите сега? Къде искат да живеят? В провинцията, столицата или в средни по големина градове? Могат ли изобщо да си позволят ново жилище или да запазят собственото?

Трябва да се отбележи, че жилищният пазар е свързан с този на труда. Тъй като в момента редица хора остават без работа, нараства равнището на безработица, което е най-мощната спирачка за имотния пазар. Именно това намалява разполагаемия доход на семействата. Ситуацията може да доведе до загуба на жилището или пък до отлагане и минимизиране на решение за закупване на ново такова.

Заради тази статистика се очакваше строителството почти да спре, а цените на имотите да спаднат значително. Въпреки че голям процент работници бяха съкратени, заради помощите и политиката много от тях преминаха плавно през кризата. Това доведе до минимално негативно влияние върху жилищния пазар.

Но пандемията даде и едни много интересни резултати, които промениха представите на брокерите. Заради социалната изолация много семейства предпочитат да разполагат с повече свободно пространство за движение. Логично и търсенето на недвижими имоти (включително наем и покупка) в провинцията и в частност селата, се увеличи. В момента банките са скептични към отпускане на ипотечни кредити, но въпреки това ръстът е факт.

Според експерти в сектора на недвижимите имоти, след тази криза предпочитанията по отношение на покупката на жилища ще се променят. Независимо дали желаещите търсят по-големи жилища, с градина и тераса, или дори извън големите градове, се дава приоритет на качеството на живот. А ние вече разбрахме, че то е най-важно.

Google+ Comments