Портфейлът 60/40 се завръща

Една от тенденциите на лятото в икономическо отношение е завръщането на портфелът 60/40. Смята се, че след глобалните промени от преди няколко години той ще бъде отново в апогея си. А ако не сте запознати какво точно представлява и как може да ви е полезен, то просто продължете да четете.

Портфейлът 60/40 е стратегия за инвестиране, която е базира на разпределение на инвестициите в акции и облигации. Терминът „60/40“ се отнася до пропорцията на активите, като 60% от портфейла е вложен в акции, а 40% в облигации.

Тази стратегия на разпределение на активите има за цел да комбинира потенциала за висок растеж от акциите с по-голяма сигурност и стабилност, предоставена от облигациите. Тя се използва от инвеститори, които искат да постигнат баланс между риск и доходност в своя портфейл.

Предимствата на портфейла 60/40 включват:

Диверсификаци. Разпределението между акции и облигации предоставя диверсификация, която помага на инвеститорите да се защитят от рисковете, свързани със спадовете на пазара. Когато акциите достигнат силен спад, облигациите могат да осигурят стабилност и защита на портфейла.

Стабилност и доходност. По принцип облигациите предлагат по-стабилна доходност в сравнение с акциите, особено по време на периоди на пазарна несигурност или спадове. Това може да помогне на инвеститорите да се справят с „играта“ на пазара и да запазят стабилния поток от доходи.

Управление на риска. Портфейлът 60/40 може да помогне да се ограничи рискът в портфейла, като се съчетават нестабилни и по-стабилни инвестиции. Това дава възможност на инвеститорите да балансират рисковете и да защитят средствата си.

Въпреки всички тези предимства, е важно да се отбележи, че стратегията 60/40 може да бъде приспособена според индивидуалните цели на инвеститорите. Преди да използвате тази опция, е препоръчително да се консултирате със специалист и да прецените рисковете за себе си. Помнете, че дори нещо да е модерно и тренди не означава, че на 100% работи във всеки случай!!!

Google+ Comments