Професия трейдър

Днес ще обърнем поглед към друг основен термин във финансите – трейдър. Що за явление е това и има ли място в родната ни финансова почва. Най-популярно казано, това е участник на финансовия пазар, който реализира сделки с една-единствена цел – печалба. Трейдърът (от английски trader) търгува на финансовия пазар – купува или продава – като за това използва собствени средства или пък се явява официален представител на свой клиент и използва негови средства. Трейдърът продава или купува ценни книжа, валута, облигации и акции. За целта той трябва да има необходимата компетентност и финансов нюх, за да може правилно да анализира информацията, която постъпва, както и бързо и адекватно да реагира на постоянните изменения на пазара. Ако трябва да класифицираме най-общо финансовите брокери, можем да ги разделим в следните две основни категории: професионални трейдъри и трейдъри любители. Към професионалните трейдъри се числят хората с професионално икономическо образование, също така и работещите в инвестиционни фондове, центрове за финансови анализи, банки и брокерски фирми, а също така и професионални трейдъри, работещи със свои собствени финанси. Трейдърите любители са най-еклектичната и многобройна група. В нея влизат хора с различен образователен ценз, различно социално положение и различен начин на живот. Обикновено за тях търговията с ценни книжа се явява допълнително занимание, а не основно, и това, което ги обединява, е голямата им страст към финансовите операции и любовта към риска. От тази група, на любителите, често има движение в посока към професионалистите, защото с течение на времето любителите трупат опит, финансова компетентност, а не рядко – и образование.

Google+ Comments