Разделете личните и бизнес финансите си

Да речем, че сте направили големия скок – вече имате собствен бизнес. Станали сте финансово и емоционално обвързани с фирмата си, защото тя е отражение на вас самия, на това, с което се занимавате, на опита, който сте натрупали и на мястото, откъдето получавате доходи.

Бизнесът ви става ваша идентичност и ви е трудна да разграничите него от вашата собствена “нетна стойност”, т.е. от себе си. Такъв е начинът на мислене на един новоизлюпил се предприемач и в него не се влага никакъв негативен смисъл. Все пак, вие сте изградили това нещо сам и сте човекът, който най-много го е грижа за него.

10-financeНо когато става дума за пари, връзката ви с бизнеса не винаги е така устойчива и финансово стабилна. Ето защо трябва да сложите граница между лични и фирмени финанси. Така ще сте спокойно, ако настъпят сътресения във фирмата и преминавате през труден период, защото ще имате две отделни сметки и тази с личните ви финанси няма да бъде засегната.

В този ред на мисли, не инвестирайте твърде много от личните си средства в бизнеса. Ясно е, че за да стартирате, трябва да вложите определен капитал, но нека той не бъде толкова голям, че да няма с какво да преживявате. Заделете нещичко за “черни дни”.

Добрият предприемач спестява, когато фирмата му е в пиков период. Заделяйте около 20-30% от нетните приходи за лично ползване, които да помогнат да покриете вашите разходи и тези на семейството ви поне за период от 6 месеца, ако нещо се случи с бизнеса.

Изключително важно е да умеете да планирате занапред и то при най-лошия сценарий. План Б винаги трябва да съществува, колкото и да не ви се иска да мислите за евентуален провал. Той е вашият спасителен пояс, ако бизнесът не провърви.

Google+ Comments