Рискова премия по акциите

Рисковата премия по акциите определя тяхната привлекателност. Изчислява се чрез изваждане на безрисковите печалби от очакваните печалби от акциите. Рисковата премия по акциите всъщност са тези допълнителни проценти печалба, които носи акцията на своя притежател за това, че със закупуването им той е поел определен риск. Премията за риск по акциите, както и премията за риск на акционерния капитал, е един от ключовите фактори при оценяването на акциите като привлекателни. Както вече сме споменавали, по правило от акциите се очакват по-големи печалби, отколкото примерно от облигациите, което е свързано и с факта, че при тях включеният риск е по-голям. А както знаем, една от главните финансови аксиоми гласи: колкото по-голям риск, толкова по-висока доходност. Следователно допълнителният риск трябва да бъде платен. Защо трябва да знаем за рисковата премия по акциите и важно ли е това за ефективността на инвестиционния ни портфейл? Разбира се, че е важна. На първо място, знаейки за това, колко голяма или малка премия предлага една или друга акция, ние можем да вземем информирани и смислени решения за това, струва ли си, или не да я включим в своя инвестиционен портфейл. На второ място, като знаете рисковата премия по акциите и техния риск, вие ще може да решите справедлива ли е тази премия спрямо риска. С други думи, ако става въпрос за закупуването на особено рискови ценни книжа, чиято премия е минимална, то не е оправдано включването на тези книжа в портфейла ви.

Google+ Comments