Стратегия Фалит

Може би малко Ви обърква заглавието, че фалитът може да бъде стратегия. Може да бъде нещо искано и предпочитано сред президентите на фирми. Да това е напълно възможно и сега ще Ви обясня каква би могла да бъде причината. Нека първо да уточня, че фалит не означава само неуспешно развитие на фирма, предприятие и т.н. или лоша маркетингова стратегия, довела до закриване на фирма. Съществуват доста видове фалит, но най-общо фалитът може да се раздели на две главни групи. Първата е активен фалит. При него съществува фалит при неуспех, вероятно най-разпространеното тълкувание и разбиране. Това представлява положение, което е изключително неблагоприятно за дадена фирма. Фирмата се намира в зона на отрицателно развитие. От това положени е възможно да се излезе, но потенциалът на фирмата не може да се ползва за напред от ръководния състав. Фалит при успех е другото положение. При него фирмата е в зона на много добро развитие, но темпа на развитие е слаб и е изключено по-нататъшно развитие на потенциала на фирмата. Втората от двете групи е пасивния фалит. При него е факт потенциалът в управленския екип, но в този случай той е незначителен, минимален. Също така в пасивния фалит се очертават няколко положения. Отново се наблюдава фалитът при успех – фирмата се развива много добре с добри темпове, но се допускат огромен брой грешки от управленския екип. Явлението е смятано за временно, но има и неприятни изключения. Тук можем да посочим и фалитът при неуспех – фирмата се намира в отрицателно поле, отрицателно развитие породено от липсата на потенциал. Интересно е, че фалитът се разглежда като оздравителна програма. Тази програма има за цел да смени тези управленски състави, които допускат грешки във фирмата, в положение фалит при успех. Ето защо фалитът е истинска стратегия.

Google+ Comments