Янко Янев спира схемите на застрахователите

Застрахователните дружества имат порочната практика да интерпретират закона, така че да могат да изплатят възможно по-ниски обезщетения на потърпевшите, особено при пътно транспортни произшествия. Тези практики обаче често са на ръба на закона, а потърпевшите остават значително ощетени. Точно срещу тези застрахователни схеми работи адвокат Янко Янев и неговият екип.

Едни от най-често прилаганите схеми от застрахователите при претърпяно ПТП е неизплащането на действителната сума по ремонта на щетите по автомобила. На практика дружествата си намират всякакви причини, за да намалят сумата, като пример са извършен ремонт в недоверен сервиз; твърдение, че сумата по ремонта е завишена (особено когато става въпрос за по-стари автомобили); оформянето на двустранен протокол при произшествието, вместо извикването на полиция и др.

Значително по-изобретателни стават застрахователите, когато трябва да изплатят сума за настъпване на трайна увреда на човек или смърт. Обикновено практиката е да водят устни разговори и съответно предложения с потърпевшите или близките, като ги карат да подпишат споразумение, чрез което хората не могат да претендират за по-високо обезщетение по съдебен път последствие. При отказ от хората да подпишат подобно споразумение, обикновено настъпва намаляване на сумата или тотален отказ от изплащането ?.

Ето защо в подобни случаи намесата на професионалист, който познава закона, е от особена важност. Една от водещите кантори в бранша е тази на адвокат Янко Янев, която има офиси в София, Пловдив и Велико Търново. Адвокат Янко Янев започва да се занимава усилено със застрахователни казуси след като претърпява пътен инцидент, който едва не довежда до парализирането му. Оттогава насам Янков и екипът му имат стотици успешно приключени случаи.

Янко Янев завършва висшето си образование със степен магистър по право в Югозападен университет „Неофит Рилски“, а задължителния си едногодишен стаж полага в град София. През 2001-а година започва адвокатската си практика в известна кантора в София. Няколко години по-късно отваря собствена кантора отново в София.

Практиката показва, че професионалната помощ в подобни казуси е особено важна за хората, тъй като непознаването в детайли на закона може да доведе до тяхното ощетяване.

Google+ Comments