Защита на фирмата

Съществуват огромни фирми. Същински исполини, които са наложени на пазара. Акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, дъщерни фирми и какви ли още не разклонения на финансовия пазар. Всяка една такава фирма има недоброжелатели, които всячески се опитват да я елиминират. Създаването на монопол не е от най-трудните възможности, но коя фирма ще отстъпи пред тази идея. Ето защо всяко дружество има изградена своя индивидуална защита. Става въпрос за защита, която се постига чрез значителна големина на умствения потенциал. Това са методи, които да отблъснат противника за определен период от време. Ето и две интересни техники. Когато компания получи недоброжелателни намерения за закупуване на акции, тя лавира, като продава на наличните акционери акции с отстъпка. По този начин, компанията, която иска да погълне това акционерно дружество е затруднена, защото акциите са разпродадени и сливането ще коства повече труд и средства. Този вид защита се казва „отровно хапче” – това е компанията която се предпазва от поглъщане. Друг вид защита е „макаронената защита”. При този вид, фирмата издава голям облигационен заем. Издаването на заема е със специфично условие – заемът да бъде изплатен при евентуалното поглъщане на дружеството и то от новия собственик. Много добре изпипана стратегически е макаронената защита. Съществуват и много други видове, но по-интересни и добре подредени като действия са тези.

Google+ Comments