Зависимост между инфлация и безработица

Инфлацията и безработицата са термини, между които можем да кажем, че съществува определена зависимост. Няма случаи, в които двете понятия да сочат нещо добро, но въпреки това в държавата ни се наблюдават от край време. За тази зависимост пръв започва да говори и работи Филипс. В работата си, Филипс доказва зависимост между равнището на безработицата и [...]