Инвестиции за бъдещето

Едни от най-добрите инвестиции за бъдещето са наследствените вещи. Може през годините на криза да се стигне до инфлация, но макар нея някои неща не губят стойността си. Не са малко хората, осъзнали, че трупайки скъпи колекции и пазейки наследствени бижута всъщност мислят за бъдещето си. Още от миналото е популярна традицията на значими тържествени моменти [...]