Защо собствениците на бизнес трябва да посочат наследник?

На някои собственици на бизнес им се налага да прехвърлят "командването" на компанията на някой друг поради напреднала възраст. Други се отказват доброволно, защото се чувстват преуморени и искат да се отдадат на спокоен живот. Трети пък управляват до последно, защото им доставя удоволствие да се занимават с бизнес. Ако все пак се стигне до решение [...]

Разделете личните и бизнес финансите си

Да речем, че сте направили големия скок – вече имате собствен бизнес. Станали сте финансово и емоционално обвързани с фирмата си, защото тя е отражение на вас самия, на това, с което се занимавате, на опита, който сте натрупали и на мястото, откъдето получавате доходи. Бизнесът ви става ваша идентичност и ви е трудна да разграничите [...]