Финансовият риск преди и сега

Живеем в свят на риска. Финансовите пазари са нестабилни, а лихвените проценти по депозити ниски. Финансовият риск за инвеститорите, които искат да множат богатството си, е по-скоро реално съществуващ, отколкото теоретичен. През последната половина на 20 век си мислихме, че добре разбираме понятието "инвестиционен риск" – това е теория, която доказва, че инвеститорът може да получи [...]

Как се отразява инфлацията на инвеститорите?

Според Уорън Бъфет инфлацията е по-пагубен данък от всеки, наложен ни от закона. Тя има удивителната способност да консумира капитал, а инфлационните тенденции могат да имат негативен ефект върху стойността на един бизнес. Да припомним, че под инфлация разбираме намаляване на покупателната способност на парите поради покачване на цените. Ето пример: ако днес с 0,50 лв. [...]

“Богатството на народите”

Чували ли сте за Адам Смит? Той е шотландски икономист и философ. Живял е през XVIII век в много интересни времена и е сред основоположниците на Шотландското Просвещение. Автор е на най-известната книга в областта на икономиката, излязла за първи път през 1776, г. Позната е като "Богатството на народите", но цялото й име всъщност [...]