Дали девалвацията става неефективна?

Всеки учебник по основи на макроикономиката би ви казал, че понижаването на стойността на националната валута води до по-конкурентни стоки и услуги на световния пазар, с което се повишава търсенето и се стимулира икономическия растеж. Според скорошно проучване на Световната банка обаче, този ефективен инструмент, използван от финансовите министерства и централните банки по света става [...]

Диференциация, диверсификация, продуктов микс и пример с фирма Елиаз

Понятия като продуктова диференциация и диверсификация не са познати на всички, а и да са, те често се бъркат, заради сходното им звучене. Днес ще навлезем в сферата на маркетинга и в частност на продуктовата политика, за да изясним какво точно се крие зад всяко от тях. Ще засегнем и въпроса за продуктовия микс, давайки [...]