Дали девалвацията става неефективна?

Всеки учебник по основи на макроикономиката би ви казал, че понижаването на стойността на националната валута води до по-конкурентни стоки и услуги на световния пазар, с което се повишава търсенето и се стимулира икономическия растеж. Според скорошно проучване на Световната банка обаче, този ефективен инструмент, използван от финансовите министерства и централните банки по света става все по-ненадежден.

devalvationПроведен е анализ в 46 страни, който установява, че от 90-та година насам ефективността на обезценяването на местните валути, при увеличаване на износа и икономическия растеж, е намаляла наполовина. Страни, които са част от световната верига на доставките е по-вероятно да наблюдават спад в ефективността на девалвацията на валутата си. И тъй като те са по-интегрирани в глобалните производствени процеси, обезценяването на валутата им води до подобряване на конкурентоспособността само на част от стойността на готовата за износ продукция. Когато произведените продукти са част от световната верига на доставките, девалвацията в една страна има минимално влияние върху крайната цена на продукта. От направените икономии най-често се възползва международната  компания, която контролира веригата на доставките, без да е наложително да се покачи търсенето в страната с обезценена валута.

Според някои девалвациите, през които мина Китай през последните няколко години, са били именно с цел да рестартират икономиката й. Цифрите показват, че най-голямото свиване в производството там е било през 2009 г.  Тъй като Китай играе огромна роля в световната верига на доставките, това на практика прави икономиката й неподатлива на девалвация.

Google+ Comments