Защита на фирмата

Съществуват огромни фирми. Същински исполини, които са наложени на пазара. Акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, дъщерни фирми и какви ли още не разклонения на финансовия пазар. Всяка една такава фирма има недоброжелатели, които всячески се опитват да я елиминират. Създаването на монопол не е от най-трудните възможности, но коя фирма ще отстъпи пред тази [...]