Какво е дефолт?

Дефолт (от англ. Default) е термин във финансите, с който се обозначава нежеланието, невъзможността или пък само частичната възможност на юридически или физически лица да плащат финансовите си задължения. Или ако трябва да бъде обяснено максимално достъпно и популярно, към което винаги съм се стремил, дефолт е неизплащане на дълг. В различни източници може [...]

Рискова премия по акциите

Рисковата премия по акциите определя тяхната привлекателност. Изчислява се чрез изваждане на безрисковите печалби от очакваните печалби от акциите. Рисковата премия по акциите всъщност са тези допълнителни проценти печалба, които носи акцията на своя притежател за това, че със закупуването им той е поел определен риск. Премията за риск по акциите, както и премията за [...]

Какви рискове носят облигациите?

Независимо, че облигациите се смятат за един от най-надеждните финансови инструменти, има редица рискови фактори, които могат да доведат до обезценяването им. Прието е, че сравнено с акциите, облигациите са със значително по-малък риск. И действително е така. Но това, разбира се, си има своята цена – значително по-ниската доходност, която носят облигациите. Но въпреки [...]

Материалните активи – начин за съхранение на капитала

Материалните средства, или така наречените реални активи, могат да бъдат един добър начин за съхранение на капитала, особено по време на криза, но имат свои специфични плюсове и минуси, които трябва да се имат предвид. Материалните активи могат да бъдат движими (златото, различни предмети с колекционерска стойност) и недвижими (къщи, земи, апартаменти). Това всъщност е [...]