Налични средства в излишък

Общоприетото схващане е, че всеки бизнес трябва да разполага с ликвидни активи (налични средства в банкови сметки и ликвидни инвестиции), равни на три до шест месеца оперативни разходи. Нека разделим наличните средства в месечна оперативна сметка и фонд за непредвидени разходи. В първата ще има достатъчно средства за покриване на месеца от годината с най-ниски [...]

Да повишим или намалим цените?

Това решение наистина се взима трудно и със сигурност ще се отрази на бизнеса ви. Още по-трудно е обаче да определим как точно да постигнем промяната в цената.  Една нова, но еднаква, ценова политика в две различни компании може да доведе и до различен резултат, дължащ се на това какъв подход ще подемат за изпълнението [...]