Да повишим или намалим цените?

Това решение наистина се взима трудно и със сигурност ще се отрази на бизнеса ви. Още по-трудно е обаче да определим как точно да постигнем промяната в цената.  Една нова, но еднаква, ценова политика в две различни компании може да доведе и до различен резултат, дължащ се на това какъв подход ще подемат за изпълнението на тази цел.

Повишаването или намаляното на цената трябва да се случат в точния момент и изискват предугаждане на потребителските реакции спрямо промяната. Това налага провеждането на проучвания за поведението и на потребителите, и на конкурентите.

8-Customer_SegmentationВажен въпрос е с колко да променим цената. Някои компании прилагат подхода на значително повишаване на цената, понякога дори двойно. Това голямо покачване наведнъж се прави, за да се избегнат няколко малки увеличения, т.е. да се спести неколкократно суетене в полза на еднократно такова. Друга причина е, че цената на суровините, от които се произвежда продукта, също са се повишили много. Една компания може да вдигне цената на някой продукт, които изведнъж е започнал да се търси много, тя реализира огромен обем продажби благодарение на него, но не може да смогне с производството му – така търсенето се свежда до ниво, с което тя може да се справи.

И все пак увеличението на цената в повечето случаи става на етапи с убеждението, че потребителите ще свикнат с постоянното постепенно покачване, а и така ще има достатъчно време да станат лоялни към марката. Такива малки покачвания дори могат да останат незабелязани.

Що се отнася до изборът на подходящо време, може да следвате следната логика: ако ще покачвате цените, го направете тогава, когато очаквате най-малка “съпротива”; ако ще ги намаляте, изберете момент, в който въздействието ще е най-голямо. Това зависи от сезонността на бизнеса ви и от жизнения цикъл на продукта ви.

Много търговци, например, решават да вдигнат цените през есента преди Коледа, когато се смята, че забързаните купувачи няма да обърнат много внимание на това. Един току-що отворен магазин пък би започнал с по-ниски цени, докато добие популярност. Принципно подходящ момент за увеличение на цената е тогава, когато даден продукт се търси.

Но като цяло трябва да се съобразите със спецификите на това, което предлагате, да проучите пазара си и чак след това да вземете такова важно бизнес решение.

Google+ Comments