Грешката на играча

Вероятността за желан изход от една финансова сделка не се увеличава и не зависи от това, какви са били предхождащите резултати – ако цената на определени финансови инструменти пада, това съвсем не означава, че вероятността за последващо покачване се увеличава и обратно. Грешката на играча (от английски gambler’s fallacy) е термин от хазарта, който описва [...]

Хеджиране

Терминът хеджиране идва от английски (hedging) и е свързан с мерките, с които се цели намаляването на потенциалните опасности и рискове при търговията на финансовите пазари. Ако трябва да го обясним по-популярно и конкретно, хеджирането е предварителната договорка да се купи или продаде нещо (стока, валута, акции) по фиксирана в бъдещето цена, с цел да [...]

Трейдърските двойки

Старите хора са казали, орташка ли е работата, не ми я хвали. С още по-голяма сила това правило се отнася за търговията на финансовия пазар. Работата в двойки във финансовата търговия обикновено води само до загуба на пари, а и на приятелства. Като начало решението за търговия в двойка има своите разумни и рационални аргументи: [...]

Покупна и продажна цена, разлики

Днес продължавам популярно да ви обяснявам някои от основните финансови термини. Bid, Ask и Spread. Bid, или Бид, е цената, която е готов да заплати играчът на финансовия пазар, за да купи определен финансов инструмент. Ask, или Аск, е цената, на която търговецът е готов да го продава. А Spread, или Спред, е разликата между [...]